måndag 17 juli 2017

Åtalad för mordet på Birna Brjánsdóttir hörs inte i morgon

Mannen som misstänks för mordet på Birna Brjánsdóttir kommer sannolikt inte att vittna i Héraðsdómur Reykjaness i morgon. Den rättsläkare som ska besvara sex frågor om händelseförloppet är fortfarande inte klar med sin analys. Därför dröjer det troligtvis till efter sommaren innan mannen vittnar inför domstolen. Men flera av hans tidigare kollegor kommer i morgon att avge sina vittnesmål.

I januari i år försvann 20-åriga Birna Brjánsdóttir efter en utekväll i Reykjavík. Hon hittades åtta dagar senare död på stranden nära fyren vid Selvogur. Dödsorsaken var drunkning. Innan dess hade hon utsatts för mycket grov misshandel.

En grönländsk sjöman står åtalad för mord på Birna Brjánsdóttir. Han ska enligt åklagaren ha erbjudit Birna Brjánsdóttir skjuts i Reykjavík. Därefter körde han till Hafnarfjörður. Där låg Polar Nanoq - den trålare mannen arbetade på - i hamn.

Efter att ha släppt av en kollega körde mannen till en annan del av hamnen. Där ska han enligt åtalet ha attackerat Birna Brjánsdóttir med grovt våld. Därefter ska han ha kört till en okänd plats på sydkusten där han kastade henne i vattnet. Han ska då ha klätt av henne och tagit alla hennes tillhörigheter.

Birna Brjánsdóttirs körkort hittades ombord på Polar Nanoq. Mannen binds också till henne genom dna. I den hyrbil som mannen använde fanns dessutom stora mängder blod - trots att han skrubbat den invändigt innan återlämnandet.

Mannen har medgett att han träffat Birna Brjánsdóttir och gett henne skjuts. Han har hela tiden förnekat att han skulle ha orsakat hennes död. Han förnekar också smugglingen av de 23,4 kilo cannabis som påträffades i anslutning till hans koj ombord - ett brott han först erkände.

Rättegången inleds i morgon klockan 9.15 i Héraðsdómur Reykjaness, en domstol som ligger bara några hundra meter från den plats där Polar Nanoq låg i hamn och där Birna Brjánsdóttir ska ha utsatts för grovt våld. Nu är det osannolikt att det blir så. Fortfarande saknas avgörande dokumentation.

Mannens försvarare har ställt sex frågor som ska besvaras av den tyske rättsläkaren Urs Oliver Wiesbrock. Frågorna skulle ha besvarats senast den 27 juni, men de är ännu inte färdiga. Dels tog det längre tid än väntat för rätten att hitta en rättsläkare som ville åta sig uppdraget, dels tog översättningen från isländska till tyska av de för rättsläkarens svar nödvändiga dokumenten längre tid än väntat.

Försvararens syfte med frågorna tros vara att få rätten att tvivla på att den åtalade mannen haft den fysiska styrka som krävdes för att misshandla Birna Brjánsdóttir så grovt. Försvararen vill också veta hur länge kroppen tros ha legat i vattnet innan den hittades.

Svaren på frågorna har avgörande betydelse både för åklagarsidan och försvaret. Därför kommer den åtalade mannen inte att höras inför rätten innan de är besvarade.

I vanliga fall inleds rättegångar just med att den åtalade hörs. Vad den åtalade säger kan påverka resten av rättegångsförloppet. Vid ett erkännande kan exempelvis åklagaren välja att kalla färre vittnen än vad som varit planerat.

Åklagaren har kallat tretton av mannens tidigare kollegor som vittnen. Minst åtta av dem befinner sig i hamn i Hafnarfjörður i morgon. Därefter dröjer det till december innan trålaren anländer till Hafnarfjörður nästa gång. Därför vill åklagaren inte gå miste om tillfället - i synnerhet eftersom utländska medborgare inte är skyldiga att komma till domstolen och vittna.

Det troligaste är - om inte dokumenten från rättsläkaren kommer i dag - att åklagaren använder sig av möjligheten att höra mannens tidigare kollegor som vittnen. En sådan möjlighet finns om det finns anledning att tro att de inte har möjlighet att vittna under huvudförhandlingen.

Om så blir fallet vittnar kollegorna under ed inför Héraðsdómur Reykjaness under morgondagen. Själva huvudförhandlingen - som inleds med förhör av den åtalade - börjar sannolikt under andra halvan av augusti.

Mannen har i dag suttit häktad i sex månader. Om han fälls för mord på Birna Brjánsdóttir är det troligt att han döms till sexton års fängelse. Om han dessutom fälls för grovt narkotikabrott innebär det sannolikt ytterligare ett par år i fängelse. Den tid mannen suttit häktad räknas då av från fängelsestraffet.

Här kan du läsa mer om mordet på Birna Brjánsdóttir.