fredag 14 juli 2017

Bakkafjörður på väg in i projekt för krisande orter

Invånarantalet minskar, skolan stänger, butiken är igenbommad och största arbetsgivaren försvinner. Lokalbefolkning i Bakkafjörður på nordöstra Island vill nu att orten ska tas upp i det projekt som är för orter som står inför akuta hot. Invånarna efterlyser större fiskekvoter - men de som redan finns används inte eftersom det enda rederiet på orten i praktiken har lagt ned.

Bakkafjörður på nordöstra Island har de senaste åren varit en ort i kris. Vid årsskiftet minskade invånarantalet till 77 personer - det lägsta på fem år. Sedan dess har inte situationen förbättrats.

Den största privata arbetsgivaren i Bakkafjörður var Toppfiskur. För snart två år sedan varslades tolv av tretton anställda om uppsägning. Skälet var att det inte längre fanns någon marknad för den fisk som producerades i Bakkafjörður.

Produktionen i Bakkafjörður var inriktad på torkad fisk - en produktion som främst såldes till Nigeria. Importrestriktioner har dock gjort det närmast omöjligt att sälja fisk till Nigeria. Det har inte bara drabbat Toppfiskur. Rederier i bland annat Ólafsvík och Fellabær har också tvingats till uppsägningar som följd av att den nigerianska marknaden stängts.

Regeringen skickade förra året en delegation till Nigeria i förhoppningen om att kunna öppna marknaden på nytt. Resan ledde dock inte till några förändringar.

Torkställningarna i Bakkafjörður står nu nästan helt tomma. Toppfiskur har nu bara sporadisk verksamhet på orten. Det innebär i sig att företaget bryter mot avtalet med Byggðastofnun, den glesbygdsmyndighet som utfärdat de fiskekvoter som är knutna till just Bakkafjörður. En konsekvens av detta är att myndigheten inte får utfärda nya kvoter till Bakkafjörður.

Att Toppfiskur närmast försvunnit från Bakkafjörður är inte ortens enda problem. Grundskolan läggs ned och till hösten får de sista kvarvarande eleverna gå i skola i Þórshöfn, centralort i Langanesbyggð. Förra året stängdes Mónakó, den enda butiken i Bakkafjörður.

Ytterligare utflyttning väntas ske till hösten i samband med att skolan bommas igen. Det har talats om att så många som en fjärdedel av ortsborna är på väg bort.

I dag finns inte mycket samhällsservice kvar i Bakkafjörður. Förutom en bensinpump och begränsad kommunal service får invånarna annars vända sig till de närmaste större orterna, Vopnafjörður och Þórshöfn, för alla andra ärenden.

Nyligen hölls ett möte för invånarna i Bakkafjörður. Där fanns bland annat företrädare för Byggðastofnun. De boende som var på plats vill nu att orten tas upp i myndighetens särskilda projekt för bygder som är akut hotade. I projektet kan lokalbefolkning få hjälp att utveckla framtidsplaner som syftar till att orter ska leva vidare.

En lösning som brukar föreslås är fiskekvoter som är knutna till den aktuella orten. I Bakkafjörður kan det bli svårt att genomföra. Eftersom Toppfiskur redan brutit mot avtalet med myndigheten kan i dagsläget inga nya kvoter utfärdas.

Reynir Atli Jónsson, kommunalråd i Langanesbyggð, säger till RÚV att "problemet är väldigt stort". Att tas upp i Byggðastofnuns projekt beskriver han som "första steget för att ta oss upp från botten":
"Ju mer som man talar med invånarna här och försöker att lyssna på deras åsikter så är det kanske hög tid att spjärna emot."
Byggðastofnun utreder just nu om Bakkafjörður ska ges plats i projektet.

Här kan du läsa mer om Bakkafjörður.