onsdag 12 juli 2017

Brandfarlig beklädnad i fyra isländska tunnlar

Beklädnaden i fyra isländska tunnlar är brandfarlig. Men det är inte aktuellt att byta ut den eller att täcka över beklädnaden. Om tunnlarna skulle förbättras skulle de behöva stängas under en lång tid - och då skulle flera platser bli avskurna från omvärlden. Enligt Vegagerðin ska dock risken för storbränder vara liten eftersom tunnlarna är indelade i sektioner.

På Island finns tio tunnlar som ingår i vägnätet. Fyra av dessa har brandfarlig beklädnad på väggarna och i taket. Det rör sig om tunneln som förbinder Ísafjörður, Suðureyri och Flateyri i Västfjordarna, Strákagöng vid Siglufjörður på norra Island, Múlagöng mellan Dalvík och Ólafsfjörður på norra Island och Oddsskarð mellan Eskifjörður och Neskaupstaður på östra Island.

Den nyaste av de fyra tunnlarna är den som förbinder Ísafjörður, Suðureyri och Flateyri. Den invigdes hösten 1996.

I dag används inte längre brandfarlig beklädnad vid tunnelbyggen. Men de äldre tunnlarna har av Euro RAP klassats som säkerhetsrisker. Guðmundur Rafn Kristjánsson, som är ansvarig för tunnlar vid Vegagerðin, säger till RÚV att det inte finns några planer på att byta ut beklädnaden:
"Det är inte aktuellt att byta ut den, men det är fullt möjligt att spruta betong över den. ...På sin tid ansågs detta vara okej genom att skapa vissa brandceller. Så det finns vissa gränser på några platser i tunnlarna så om det skulle fatta eld i tunnlarna så kommer inte branden mellan dessa gränser."
Enligt Guðmundur Rafn Kristjánsson är brandrisken i tunnlarna liten. Att täcka över den brandfarliga beklädnaden med betong skulle vara dyrt. Dessutom skulle tunnlarna behöva stängas under en längre tid. Eftersom det saknas alternativa vägar skulle flera platser då bli utan vägförbindelse med övriga Island.

Ólafur Guðmundsson vid Euro Rap säger till Vísir att det finns flera tunnlar på Island som inte lever upp till de säkerhetskrav som finns på det europeiska fastlandet. Den brandfarliga beklädnaden har på Island inte täckts med betong för att spara pengar:
"Från säkerhetssynpunkt är detta alls inte acceptabelt. Detta är också isolerade bygder, som Suðureyri, som skulle bli helt avskurna om något hände i tunneln."
En annan säkerhetsaspekt som diskuterats efter olyckor är de enfiliga tunnlarna. Flera av tunnlarna på Island är enfiliga med mötesplatser. Guðmundur Rafn Kristjánsson säger till RÚV att de enfiliga tunnlarna är "barn av sin tid". I dag byggs inga enfiliga tunnlar.

Men att bredda tunnlarna är inte heller aktuellt. I dagsläget når heller inte trafikvolymerna till de nivåer som krävs för att det ska anses nödvändigt:
"Det är naturligtvis genomförbart och det kostar cirka 50 till 60 procent av nya tunnlar."
Kostnaden uppgår enligt Guðmundur Rafn Kristjánsson till omkring 1 miljard isländska kronor per kilometer breddad tunnel. Det är inte pengar som Vegagerðin har i dag.