torsdag 13 juli 2017

Dagens citat

"Nationalistiska populistpartier i Europa har kommit fram som utmanare av de liberala krafterna, där nationalism har varit totalt fördriven och betraktad som en oacceptabel politisk åsikt efter andra världskrigets lidande. På grund av vår historia och självständighetskamp är situationen helt annorlunda här. Här har nationalism inte betraktats som oacceptabel. Den har levt gott inom de traditionella partierna och därför har vi inte sett denna hårda populistiska version av den komma fram här. Och så har det inte heller kommit fram någon sådan karismatisk ledare för ett sådant parti."

Eiríkur Bergmann Einarsson, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Bifröst, i RÚV om varför högerextrema och nationalistiska populistpartier hittills haft få politiska framgångar på Island.