lördag 22 juli 2017

Dagens citat

"Naturligtvis blir människor chockade när de ser notan på restaurangen, men det som händer är inte att människor sticker från landet och säger 'det tjänar inget till att resa till Island - det är för dyrt'. ... Människor stannar kortare tid eftersom det är dyrt att uppehålla sig här."

Edward Huijbens, turismforskare vid Háskólinn á Akureyri, i Vísir om den starka kronans inverkan på turisters konsumtion.