söndag 23 juli 2017

Dagens citat

"Regeringsförklaringen var i praktiken en överenskommelse som inte presenterade några stora planer på stora eller radikala förändringar, så man kan kanske säga att de som stödde Renässans i början och även Ljus framtid och såg förändringar framför sig har blivit besvikna över denna regering."

Stefanía Óskarsdóttir, statsvetare vid Háskóli Íslands, i RÚV om det svaga stödet för Ljus framtid och Renässans i opinionsmätningar.