tisdag 25 juli 2017

Dagens citat

"Om vi skulle ta upp en annan valuta, vilket är en mycket speciell debatt och med det kan det följa fördelar och nackdelar, så tror jag att de flesta skulle komma fram till slutsatsen att vi skulle ta upp den amerikanska dollarn både på grund av denna valutas storlek och samtidigt på grund av att det är den valuta som vi har mest handel med om vi går in på sådant."

Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson i RÚV om finansminister Benedikt Jóhannessons utspel om att Island bör införa en annan valuta som skulle kunna vara euron - läs mer här.