måndag 3 juli 2017

Dagens citat

"Sänkningen var olika stor efter slakterier, men vi tror att den var 9 till 10 procent i genomsnitt."

Sindri Sigurgeirsson, ordförande för Bændasamtök Íslands, i Morgunblaðið om hur den starka isländska kronan gör att fårbönder förra året fick mindre betalt för lammkött och hur priserna väntas sjunka ytterligare i år.