fredag 7 juli 2017

Dagens citat

"Bajsdebatten är så löjlig att rysningen inför denna nyhet svängde mellan dumhet och skam. Som om turisterna kan beskyllas för att isländska myndigheter inte har byggt toaletter. En annan nyhet nyligen handlade om hur islänningar bankade utanpå husbilar som inte stod på campingplatser. Bättre vore att tala med den alltingsledamot som vederbörande röstade på. Fråga till exempel hur hon eller han arbetar med framtidsvisioner och planering i turismen. Inte bara slå på turisters rutor i Europas dyraste land."

Guiden Helga Brekkan skriver i Kjarninn att turistbranschens och regeringens sommarkampanj The Icelandic Pledge om ansvarsfull turism är skapad på ett sådant sätt att hon skäms - läs mer här.