lördag 29 juli 2017

Gul beredskap vid Katla efter översvämning i Mýrdalsjökull

Illustration: Veðurstofa Íslands
Katla visar nu aktivitet som gör att färgkoden för flygtrafik ändras från grönt till gult. Skälet är stigande vattennivåer i Múlakvísl och rörelser i jordskorpan vid Mýrdalsjökull. Risken för översvämningar gjorde att myndigheterna i går kväll stängde mindre vägar nära glaciären. Om översvämningarna fortsätter att öka kan broar över ringvägen vara hotade.

I onsdags inträffade ett skalv med en magnitud på 4,5 i Mýrdalsjökull. Jordskalvets epicentrum var Austmannsbunga i direkt anslutning till vulkanen Katlas krater. Skalvet var visserligen ovanligt kraftigt, men aktiviteten de senaste dagarna har i övrigt inte varit exceptionell. Klockan 00.48 i dag registrerades ett skalv på 3,0.

Efter onsdagens skalv har vattnets elektriska ledningsförmåga i glaciärälven Múlakvísl stigit. Samtidigt har en mindre översvämning börjat. Den är just nu långt ifrån något akut hot mot vägar och bebyggelse.

Myndigheterna stängde i går kväll flera mindre vägar till rastställen - bland annat till Hafursey - i närheten av Múlakvísl. Om översvämningarna skulle öka snabbt kan det bli nödvändigt att snabbt evakuera området. Avstängningen var därför en förebyggande åtgärd. De mindre vägarna i området används ofta av turister som övernattar i campingbilar, husbilar och tält.

De senaste dagarna har också allt fler känt lukten av svavelväte vid Múlakvísl. Att det nu finns mer smältvatten i Múlakvísl beror sannolikt på ökad avsmältning från geotermiskt aktiva områden i Mýrdalsjökull.

I älven har is synts till vid bron över ringvägen. I normala fall finns ingen is i Múlakvísl eftersom den hinner smälta innan älven är så nära havet. Isen tyder på ett betydligt snabbare förlopp än normalt.

Smältvattnet samlas i laguner under glaciärens istäcke. När trycket i lagunerna blir högre än trycket från istäcket töms de och vattnet strömmar nedför Mýrdalsjökull. Om översvämningarna är stora kan vägar, broar och bebyggelse vara hotade.

Vattnet hittar ofta vägar under själva glaciären. En vanlig väg för översvämningar från Katla är just Múlakvísl. Sommaren 2011 spolades en bro över ringvägen bort efter ett mindre vulkanutbrott i Katla.

Även rörelserna i jordskorpan har tilltagit kring Mýrdalsjökull. Det kan vara ett tecken på magmarörelser i vulkanen, men det behöver inte ha något samband med vulkanisk aktivitet. Rörelserna i jordskorpan kan dock vara ett resultat av översvämningarna.

Nu på morgonen ändrades färgkoden för flygtrafik över Katla från grönt till gult. Gult innebär att vulkanen visar tecken på mer aktivitet än normalt. I nuläget finns inget som säger att ett utbrott skulle vara nära förestående.

Än så länge är det bara mindre leder som har stängts för trafik. Om översvämningarna blir mer intensiva kan det bli aktuellt att stänga ringvägen och andra större vägar.

Uppdatering 10.50: Den elektriska ledningsförmågan i Múlakvísl har dubblats sedan i går kväll. Den har ökat snabbt under de senaste timmarna. Översvämningarna väntas kulminera under förmiddagen. Hittills är alla riksvägar i området öppna för trafik. Veðurstofa Íslands uppger i ett pressmeddelande att Vegagerðin är redo att vid behov stänga ringvägen. Samtidigt uppmanas allmänheten att inte vistas vid Múlakvísls stränder eftersom de gaser som följer med smältvattnet är giftiga och kan vara akut hälsofarliga i hög koncentration. Även lukten av svavelväte har blivit mer påtaglig de senaste timmarna.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Mýrdalsjökull.