tisdag 11 juli 2017

Ingen kontroll av ämnen som kan användas till bomber

Isländsk polis har ingen övervakning av försäljningen av ämnen som kan användas till sprängmedel. Inte heller sker det någon övervakning av personer som reser till områden där terrorgrupper som Islamiska staten finns. Sådana utredningar görs bara efter konkreta tips. Det uppger Jón Bjartmarz vid rikspolisstyrelsen för RÚV.

Efter flera terrordåd riktade mot allmänheten i andra europeiska länder har isländsk polis i sommar haft betydligt större närvaro på olika evenemang. Beväpnad polis från insatsstyrkan har vid flera tillfällen synts på Reykjavíks gator. I samband med festivaler har infarter blockerats med parkerade lastbilar.

Efter lastbilsdådet på Drottninggatan i Stockholm följdes alla flyg från Sverige till Keflavík under en tid. Syftet var att försäkra sig om att ingen terrorist skulle resa från Sverige till Island.

Risken för terrordåd bedöms i läget som en tvåa på en fyrgradig skala. Nivån höjdes efter de islamistiska terrorattackerna i Paris 2015. Någon höjning har inte gjorts trots att beväpnad polis patrullerat i centrala Reykjavík.

I dagsläget finns inga kända hot mot Island. I landet finns inte heller några kända våldsbejakande organisationer som är beredda att använda terror. Rikspolisstyrelsen - som är den myndighet som analyserar terrorhotet mot Island - anser dock inte att dåd kan uteslutas.

Polisen har ingen rätt att utreda personer om det inte finns misstanke om brott. Därför övervakar polisen heller inte försäljning av ämnen som skulle kunna användas för att konstruera sprängmedel.

Polisen följer inte personer som reser till områden där terrorgrupper som Islamiska staten finns. På samma sätt övervakas inte uthyrningen av fordon som exempelvis lastbilar som skulle kunna användas för attacker mot allmänheten.

Om polisen påbörjar en utredning är det först efter konkreta uppgifter. Det uppger Jón Bjartmarz vid rikspolisstyrelsen för RÚV.

Personer med misstänkt koppling till extremistorganisationer som Islamiska staten har vid flera tillfällen passerat Keflavík. De har dock inte rest in i Island utan bara mellanlandat på vägen mellan Europa och Nordamerika.

Flera personer med sympatier för eller direkta kopplingar till terrorgrupper har också sökt asyl på Island. Ingen av dem ska dock ha fått uppehållstillstånd utan de ska i stället ha återvänt till andra länder.

Här kan du läsa mer om terrorhotet mot Island.