tisdag 11 juli 2017

Island fortsätter ta emot nya kvotflyktingar nästa år

I januari nästa år anländer 50 nya kvotflyktingar till Island. En stor del av dem blir sannolikt syrier. Dessutom kommer ytterligare en familj från Syrien till Island i år. De senaste åren har betydligt fler flyktingar än tidigare fått möjlighet att komma till landet. Regeringens politik är nu att välkomna omkring 50 kvotflyktingar om året.

De senaste åren har betydligt fler kvotflyktingar fått en fristad på Island. Den politiken kommer att fortsätta med den nuvarande regeringen. Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid är överens om ett utökat och regelbundet mottagande av flyktingar.

De första kvotflyktingarna kom till Island 1956. Då rörde det sig om 56 personer som flydde från Ungern. Sedan dess har totalt 645 kvotflyktingar fått en fristad i landet.

Från Syrien anlände de första kvotflyktingarna 2015. Det var 13 personer som fick bostäder i Reykjavík. Under 2016 kom 56 personer från Syrien och hittills i år har 40 personer välkomnats. De har bosatt sig i Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Akureyri, Árborg och Hveragerði.

Före årets slut väntas ytterligare en familj på sju personer till Island. De kommer att få en bostad i Selfoss i Árborg.

Precis som tidigare rör det sig om flyktingar från Syrien som i dag finns i flyktingläger i Libanon. Därmed kommer regeringen att nå målet att i snitt välkomna 50 kvotflyktingar om året.

Nu förbereds nästa års mottagande. Förhoppningen är att redan i januari 2018 kunna välkomna 50 nya kvotflyktingar från till Island. Det är troligt att åtminstone en stor del av dem kommer från Syrien.

Enligt Unesco är det just nu särskilt angeläget att ge flyktingar från Syrien, Irak och Palestina en fristad. Men från en rad afrikanska länder finns också ett stort behov. Därför är det inte säkert att samtliga i den grupp som väntas efter årsskiftet kommer från Syrien.

Fördelar med att komma till Island är enligt Unesco god tillgång till utbildning och sjukvård. Dessutom är situationen för kvinnor och homosexuella bland de bästa i världen. Unescos bedömning är därför att Island är särskilt lämpligt för familjer.

På minuskontot finns att Island har bristande erfarenhet av att ta emot flyktingar som har utsatts för tortyr. Där anser Unesco att det finns många andra länder som är mer lämpade.

Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.