lördag 1 juli 2017

Islands socialistparti låter slumpval bestämma politiken

Slumpmässigt utvalda medlemmar får möjlighet att utforma Islands socialistpartis politik. Det är deltagarna i olika arbetsgrupper som slumpas för att skapa ett representativt tvärsnitt av det isländska samhället. De formella politiska besluten tas under höstens landsmöte. Då ska dessutom metoden utvärderas.

I våras övergav Gunnar Smári Egilsson tidningen Fréttatíminn när hotet om konkurs var akut. Verksamheten gick inte att rädda. Nu har Fréttatíminn begärts i konkurs och flera anställda har fortfarande inte fått betalt för den sista månaden före konkursen.

Gunnar Smári Egilsson - som var både storägare och chefredaktör - valde i stället att grunda Islands socialistparti. Han motiverade steget med att det behövdes ett parti som alltid stod på löntagarnas sida och att det behövdes ett parti som förespråkade radikala och socialistiska lösningar på samhällsproblem.

Islands socialistparti bildades formellt den 1 maj i år. Men fokus kom främst att ligga på hur Gunnar Smári Egilsson nyligen behandlat Fréttatíminns anställda. Han anklagades för att först ha gett vilseledande besked om läget för att därefter närmast ha gått under jorden. Flera ifrågasatte agerandet mot bakgrund av hans socialistiska ideal.

Om debatten om Gunnar Smári Egilssons trovärdighet är över återstår att se. Än så länge har Islands socialistparti inte gjort några avtryck i opinionsmätningarna. Hade stödet varit stort hade opinionsinstituten sannolikt börjat särredovisa partiet.

Nu tar Gunnar Smári Egilsson ännu ett steg. Styrelsen har sedan tidigare beslutat att sjukvård, bostäder, samhällsekonomi och demokratisering är de fyra politiska områden som först ska behandlas. Och det ska göras av arbetsgrupper där deltagarna slumpas in.

Gunnar Smári Egilsson uppger i ett pressmeddelande att ett slumpmässigt urval av partimedlemmar skapar de bästa förutsättningarna för ett tvärsnitt av samhället. Därmed ska samtidigt riskerna minimeras för att olika särintressen ska dominera diskussionerna.

De slumpade arbetsgrupperna är ett försök. Om det faller väl ut kan även resten av partiets politik utformas av grupper valda på samma sätt. I varje arbetsgrupp ingår trettio personer. Deltagarna får möjlighet att kalla till sig experter och andra. Alla medlemmar får också möjlighet att själva framföra sina synpunkter till arbetsgrupperna.

Såväl partiets politik i de fyra första områdena som de slumpade arbetsgruppernas framtid avgörs under höstens landsmöte.

Här kan du läsa mer om Islands socialistparti.