tisdag 18 juli 2017

Jakt på lunnefågel kan stoppas utan bättre återväxt

Om inte återväxten ser ut att bli bättre kan det bli aktuellt att stoppa årets jakt på lunnefågel. Det säger Elliði Vignisson, kommunchef på Västmannaöarna, i Morgunblaðið. I nämnden valde Självständighetspartiet att tillåta jakt i tre dagar. Beslutet klubbades trots att situationen för lunnefågeln på södra Island blir allt mer kritisk.

I slutet av juni var inte ens hälften av lunnefågelhålorna på Västmannaöarna bebodda. Just nu genomförs en ny kartläggning. Om inte den visar på en markant förbättring kommer årets sommar att på nytt innebära att ytterst få lunnefågelungar överlever. Sedan 2000-talets mitt har återväxten varit svag på grund av dålig tillgång till föda.

Miljö- och detaljplansnämnden på Västmannaöarna - platsen för världens största koloni av lunnefåglar - beslutade nyligen att tillåta jakt i tre dagar. Oppositionen, som består av det lokala partiet Ölistan, reserverade sig mot Självständighetspartiet, som har egen majoritet. Självständighetspartiet ansåg att det var viktigt att hålla fast vid jakten som ett kulturellt fenomen.

Nu öppnar kommunchefen Elliði Vignisson för att riva upp beslutet om att tillåta jakt på lunnefågel från 11 till 13 augusti. Han säger i Morgunblaðið att det kan bli aktuellt om inte den pågående kartläggningen ger signaler om bättre återväxt:
"Vi har hållningen att lunnefågeln alltid ska skyddas, men vi har också hållningen att ansvaret för jakten och valet att jaga eller inte ej helt och hållet ska fråntas jägarna."
Här kan du läsa mer om årets planerade jakt på lunnefågel.