lördag 8 juli 2017

Knapp majoritet säger ja till kommununion på Snæfellsnes

En knapp majoritet av invånarna i tre kommuner på Snæfellsnes säger ja till ett samgående. Just nu utreds förutsättningarna för en union mellan Stykkishólmur, Grundarfjörður och Helgafellssveit. Men hur kommunen skulle se ut efter en eventuell sammanslagning presenteras först till hösten. Om förslaget blir konkret får invånarna ta ställning till det i en folkomröstning.

På Snæfellsnes utreds nu förutsättningarna för ett samgående mellan tre av de fem kommunerna i regionen: Stykkishólmur, Grundarfjörður och Helgafellssveit. I de tre kommunerna bodde vid årsskiftet 2 089 personer.

Två kommuner deltar inte i utredningen. I Snæfellsbær - som är den sett till antalet invånare största kommunen i regionen - är majoriteten i fullmäktige inte intresserad av något samgående med grannkommunerna. I Eyja- og Miklaholtshreppur vill en majoritet av invånarna delta i utredningen, men inte heller här står fullmäktige bakom planerna.

Den utredning som nu pågår ska vara klar under hösten. Om de tre kommunfullmäktigena går vidare med unionen blir det upp till invånarna att folkomrösta i frågan. Målet är att en sådan folkomröstning ska hållas senast i december i år för att kommunerna vid ett ja formellt ska kunna gå ihop vid årsskiftet.

Hur en gemensam kommun skulle kunna fungera presenteras först efter sommaren. Men redan nu är en knapp majoritet positiv till ett samgående mellan Stykkishólmur, Grundarfjörður och Helgafellssveit.

Det är 52 procent som säger ja till en kommununion. Resultatet ska dock tolkas med försiktighet.

I omröstningen - som var öppen och genomfördes på nätet under två veckor - var det 381 som röstade. Det fanns inga restriktioner för hur många röster som fick läggas från en viss dator eftersom kommunpolitikerna ville att samtliga i ett hushåll skulle kunna rösta. Enligt KPMG, som genomförde undersökningen, tydde inget på att systemet missbrukades.

Här kan du läsa mer om planerna för ett kommunsamgående på Snæfellsnes.