fredag 21 juli 2017

Ministrar splittrade om isländska kronans framtid

En oberäknelig valuta som skapar instabilitet. Dessutom förhindrar den ett ränteläge på samma nivå som i grannländerna. Så beskriver finansminister Benedikt Jóhannesson den isländska kronan i en debattartikel i Fréttablaðið. Men någon förändring av finanspolitiken är inte på väg. Kronan kommer enligt statsminister Bjarni Benediktsson att vara Islands valuta även i framtiden.

När Renässans bildades var en av de viktigaste frågorna en ny valuta. Inför förra årets alltingsval talade partiet om att skapa ett ränteläge på samma nivå som i grannländerna. Det skulle exempelvis kunna ske genom att binda kronan till euron.

I regeringsförhandlingarna med Självständighetspartiet fick Renässans - som i de här frågorna gjorde gemensam sak med det tredje regeringspartiet Ljus framtid - inte mycket gehör. Självständighetspartiet med statsminister Bjarni Benediktsson, som själv en gång i tiden förespråkade euron, lyckades driva igenom sin linje. Och den innebär att kronan blir kvar.

Det är nu nio månader sedan valet. Stödet för Renässans har halverats i opinionsmätningarna. Många som lade sin röst på partiet är besvikna och anser att Renässans gett upp för många hjärtefrågor i regeringssamarbetet med Självständighetspartiet och Ljus framtid.

Finansminister Benedikt Jóhannesson, som också är ledare för Renässans, tar nu upp valutafrågan i en debattartikel i Fréttablaðið. Han skriver att Island aldrig kommer att få uppleva ekonomisk stabilitet så länge som kronan finns kvar som landets valuta:
"En stark krona hotar nu resultaten för företag som tjänade bra på en svag krona för inte så länge sedan. Arbeten inom innovations- och kunskapsindustrin, som skulle säkra mångfald i näringslivet, strömmar på nytt ut ur landet. Kronan är ett hinder för hälsosam handel."
Vidare skriver Benedikt Jóhannesson att kronan orsakar tvära kast som gör all handel oförutsägbar. Samma instabilitet är enligt finansministern skälet till att ränteläget på Island är betydligt högre än i andra jämförbara länder:
"Nu har det blivit dags att kasta gamla dogmer åt sidan och våga att ta ut stabilitetens väg där allmänhetens och företagens intressen går hand i hand."
Benedikt Jóhannesson skriver i Fréttablaðið att Renässans grundades just för att skapa stabilitet. Därför får det inte finnas rädsla för nödvändiga förändringar. En metod som han åter tar upp är att införa en fast växelkurs för den isländska kronan. Kursen skulle fastställas av ett särskilt råd. I artikeln nämner han även euron, men säger inte att den bör ersätta kronan.

Men någon förändring av regeringens valutapolitik är inte aktuell. Bjarni Benediktsson säger till Vísir att överenskommelsen mellan de tre regeringspartierna innebär att det inte tas några steg mot att byta ut kronan. Han håller inte heller med Benedikt Jóhannesson om att kronan skulle vara hopplös. Men även Bjarni Benediktsson vill se större stabilitet:
"Det är möjligt att säga att kronan i praktiken har utfört sin uppgift mycket bra. Den har stärkts i samstämmighet med den styrka som det isländska näringslivet har visat. Vi har alla tjänat på det bland annat genom lägre inflation, och exportnäringar har känt det. Det är dock naturligt på grund av hur stor tillväxten och uppsvinget varit här att den isländska valutan stärks gentemot andra valutor."
Bjarni Benediktsson säger till Vísir att han inte är överraskad av Benedikt Jóhannessons utspel. Det är dock inte regeringens åsikt att kronan ska ersättas. Bjarni Benediktsson vill i stället undersöka andra möjligheter att minska kurssvängningarna.