torsdag 13 juli 2017

Minsta isländska EU-motståndet på över ett år

Motståndet mot ett isländskt EU-inträde är det lägsta på över ett år. Men nej-sidan har fortfarande ett stort försprång. Det är nu 47,9 procent som säger nej till medlemskap och 29 procent som säger ja. Motståndarna är dock mer övertygade om att Island bör stå utanför EU än vad anhängarna är om fördelarna med ett inträde. Det visar en opinionsmätning utförd av MMR.

I den senaste undersökningen från MMR är det 47,9 procent av islänningarna som är emot ett EU-medlemskap. Det är 29 procent som vill gå med i unionen medan 23,1 procent är varken positivt eller negativt inställda till ett inträde.

EU-motståndare har i regel starkare åsikter i frågan än vad EU-anhängare har. Det är 31,7 procent som är starkt emot ett medlemskap medan 16,2 procent säger sig vara ganska starkt emot ett medlemskap. Hos ja-sidan är det 11,3 procent som känner starkt för ett medlemskap och 17,7 procent som uppger att stödet för ett inträde är ganska starkt.

Den långsiktiga trenden är att EU-motståndet minskar något. Nej-sidan har dock alltjämt ett stort försprång. Men gapet mellan anhängare och motståndare är enligt MMR i dag det minsta sedan i april 2016.

Män, höginkomsttagare, islänningar i åldern 50 till 67 år och personer bosatta i huvudstadsregionen är i större utsträckning än andra positiva till ett isländskt EU-inträde. Mest skeptiska är kvinnor, låginkomsttagare, pensionärer och invånare bosatta på landsbygden.

De största skiljelinjerna finns mellan Självständighetspartiets och Framstegspartiets väljare och sympatisörer till något av de fem övriga partierna i alltinget. I Självständighetspartiets och Framstegspartiets led är EU-anhängarna mycket få - men bland anhängare till de fem övriga partierna är ja-sidan starkare än nej-sidan.

Det starkaste motståndet finns bland Framstegspartiets väljare. Här är det 89,2 procent som säger nej till EU-medlemskap och bara 5,8 procent som säger ja. Hos Självständighetspartiets sympatisörer är motståndet nästan lika starkt. Här uppger 78,1 procent att de vill att Island fortsätter att stå utanför unionen medan 7,3 procent förespråkar ett EU-inträde.

Mest positiva till EU är Socialdemokraternas anhängare. Hela 77,3 procent svarar att Island bör gå med i EU medan 7 procent motsätter sig ett medlemskap i unionen.

Även en klar majoritet av Renässans sympatisörer säger ja till EU. Det är 57 procent som vill gå med i unionen medan 18,3 procent säger nej.

Också bland Piratpartiets väljare är ja-rösterna betydligt fler. Men det här är också den väljargrupp där färst har bestämt sig i EU-frågan. Nästan hälften är varken positivt eller negativt inställda till medlemskap. Det är 38,2 procent som säger ja och 15,5 procent som säger nej.

Ljus framtid är tillsammans med Renässans och Socialdemokraterna de partier som driver frågan om ett isländskt medlemskap i EU. Här är dock övertaget för ja-sidan inte lika stort. Det är 45 procent som förespråkar inträde och 30,6 procent som inte vill gå med i unionen.

Gröna vänstern anser att Island ska stå utanför EU. Men frågan splittrar partiets sympatisörer. Anhängarna är bara något fler än motståndarna. Det är 37,4 procent som säger ja till medlemskap och 30,4 procent som säger nej.

Här kan du läsa mer om Island och EU.