onsdag 19 juli 2017

Mordmisstänkt nervös när Polar Nanoq vände tillbaka

När Polar Nanoq vände tillbaka mot Island blev den man som står åtalad för mordet på Birna Brjánsdóttir så nervös att han varken kunde äta eller prata. Han gavs också lugnande medel. Kaptenen sade att att trålaren vände på grund av tekniska problem. Men när kustbevakningens helikopter anlände med beväpnade poliser ombord förstod den mordmisstänkte mannen att han skulle gripas.

20-åriga Birna Brjánsdóttir försvann den 14 januari i år efter en utekväll i Reykjavík. Åtta dagar senare hittades hon död på stranden vid Selvogur. Dödsorsaken var drunkning. Innan hon hamnade i vattnet hade hon utsatts för grovt våld.

Sju tidigare kollegor - samtliga färöiska sjömän som är anställda på trålaren Polar Nanoq - vittnade i går vid Héraðsdómur Reykjaness om natten då Birna Brjánsdóttir försvann och vad som hände fram till polisen tog sig ombord trålaren ute till havs. Samtliga gav samma bild av händelseförloppet som de tidigare gett i polisförhör.

Den mordåtalade, en 30-årig grönländsk sjöman, var inte på plats. Bland åhörarna fanns för första gången Brjánn Guðjónsson, far till Birna Brjánsdóttir.

Sjömännen vittnade om hur den mordåtalade var lugn och betedde sig som vanligt när Polar Nanoq lämnade hamnen i Hafnarfjörður. Mannens beteende ändrades dock snabbt när trålaren kommit en bit ut till havs. Efter att ha kontaktats både av en journalist och av flickvännen fick sjömannen veta att den hyrbil som han disponerade i land var intressant i utredningen om Birna Brjánsdóttirs försvinnande.

Mannen visade meddelandena för kaptenen. Flickvännen skrev i ett sms att han kunde vara misstänkt. Journalisten ställde genom Facebook en rad frågor om mannen och hyrbilen. Mannen fick av kaptenen beskedet att om han var oskyldig skulle han inte heller ha något att oroa sig för.

Nyheten om att Polar Nanoq kopplades till Birna Brjánsdóttirs försvinnande nådde båten innan kaptenen kontaktades av polisen. Flera av sjömännen följde nyhetsrapporteringen om försvinnandet. Flera journalister ringde också kaptenen.

När det till sist var polisen som ringde fick kaptenen veta att polisen tänkte gå ombord Polar Nanoq ute till havs. De var på väg med en helikopter med beväpnad polis ombord. Polisen frågade också om det fanns några vapen på båten.

Polar Nanoq befann sig då omkring 120 sjömil från Hafnarfjörður. Kaptenen valde att vända trålaren. Till besättningen sade han att skälet var ett maskinproblem. Han valde också att stänga internetuppkopplingen ombord.

När båten vände tillbaka mot Island blev den mordåtalade mycket nervös. Flera sjömän vittnade om hur han till synes planlöst gick omkring uppe på däck och i matsalen trots att han skulle arbeta. Han kunde varken prata eller äta. På uppmaning av kaptenen tog han lugnande medel.

Kocken på Polar Nanoq var den förste som vittnade. Han uppgav att den mordåtalade blev mycket orolig efter att ha insett att polisen var intresserad av honom:
"Han var uppenbart nervös. Han kom upp till mässen. Jag erbjöd honom något att äta men han ville inte ha något. Jag erbjöd honom frukt men han ville inte ha något. När polisen kom var han utanför sin kajuta. När polisen var på väg sade [han] till mig: Tror du att de kommer för att hämta mig?"
Förste maskinbefälet hade en liknande berättelse. Han sade att den mordåtalade agerade normalt när trålaren lämnade hamn. Efter att ha fått frågor om hyrbilen från en journalist förändrades hans beteende. Han var orolig och närmast okontaktbar. Det var uppenbart att han var rädd.

Polar Nanoqs andre styrman uppgav att den mordåtalade på eget initiativ visade honom meddelandet från journalisten. Han ska då ha uppmanat honom att tala med kaptenen. Även andre styrman beskrev den mordåtalade som mycket nervös. Han ska dock ha försäkrat honom om att han inte hade något med Birna Brjánsdóttirs försvinnande att göra.

Förste styrman var delaktig i beslutet att vända tillbaka till Island. Han talade också med den mordåtalade. Han sade inför rätten att den misstänkte tycktes ha insett att trålaren inte återvände på grund av ett maskinproblem, utan att det verkliga skälet var utredningen om Birna Brjánsdóttir. Han beskrev honom då som "blek och grå".

Även förste styrman sade att han inte skulle vara orolig om han var oskyldig. Den mordåtalade ska då ha tittat bort och sagt:
"Vi får se vad det blir av detta."
Flera av sjömännen såg den mordåtalade vid hyrbilen innan Polar Nanoq lämnade hamnen. Flera reagerade på att han tog med sig en blöt handduk ur bilen. De trodde att någon kanske hade kräkts i bilen. Den mordåtalade sade också att han hade haft två kvinnor i bilen. Han skulle ha släppt av dem vid en rondell bara några hundra meter från trålarens kajplats.

En av dem som såg den mordåtalade vid hyrbilen var kaptenen. Strax innan trålaren skulle segla körde mannen till ett avlägset område av hamnen. Kaptenen kontaktade då mannen och sade att han behövde skynda sig att återlämna hyrbilen eftersom de skulle lämna hamnen:
"Jag såg [honom] med öppen dörr, först framdörren och så gå tillbaka till vänstra sidan och så åter till bagaget. ... Han körde ut till bryggans slut och är där i fem till tio minuter. Kanske längre."
Flera sjömän såg alltså den mordåtalade röra sig vid hyrbilen. Ingen såg varken då eller tidigare Birna Brjánsdóttir.

Det var vanligt att den mordåtalade hyrde bil och åkte in till Reykjavík vid de tillfällen då Polar Nanoq låg i hamn i Hafnarfjörður. De flesta sjömännen beskrev honom som trevlig och uppskattad ombord.

Samtliga kollegor reagerade på hur mannens beteende förändrades efter att han kontaktats om Birna Brjánsdóttirs försvinnande och efter att Polar Nanoq börjat vända tillbaka mot Island. Detta stod i skarp kontrast till den sjöman som var med honom under delar av utekvällen i Reykjavík. Han var lugn under hela seglingen.

Den mordåtalades kollega satt inledningsvis häktad i två veckor misstänkt för inblandning i försvinnandet. I dag är han inte längre misstänkt. Flera sjömän sade inför rätten i går att han varit kraftigt berusad när han gick ombord Polar Nanoq vid 6-tiden på morgonen den 14 januari. Han sluddrade när han talade, hade besvär med att stå utan att luta sig mot en vägg och hade svårt att hantera sin mobiltelefon.

Flera reagerade på att kollegan var så berusad. Det ansågs inte vara lämpligt beteende att komma ombord efter att ha druckit stora mängder alkohol. Även kollegan talade om att två kvinnor ska ha varit med honom och den mordåtalade i hyrbilen. Detta ska dock ha varit något som den mordåtalade berättat för honom. Själv ska han ha varit så berusad att han sov hela vägen från Reykjavík - där Birna Brjánsdóttir steg in i bilen - till Hafnarfjörður.

Den tidigare misstänkta kollegan kommer att kallas som vittne till själva huvudförhandlingen. Den inleds i Héraðsdómur Reykjaness den 21 augusti. Den börjar med att den mordåtalade hörs.

Här kan du läsa mer om mordet på Birna Brjánsdóttir.