fredag 28 juli 2017

Nu är flygplatsen i Patreksfjörður till salu

Kommunen ville inte ha dem - så nu är flygplatsbyggnaderna i Patreksfjörður till salu. Men det gillar inte kommunchefen Ásthildur Sturludóttir. Trots att det har gått tjugo år sedan inrikesflyget till Patreksfjörður lades ned finns det fortfarande många närboende som har förhoppningar om att flygplatsen ska bli användbar på nytt.

För tjugo år sedan upphörde inrikesflyget till Patreksfjörður i Västfjordarna. I dag subventionerar staten i stället flyg mellan Reykjavík och Bíldudalur - en ort som ligger knappa två mil från Patreksfjörður, men som det kan vara svårt att ta sig till under vintern när vägen över en hed ofta snöar igen.

Flygplatsen i Patreksfjörður ligger vid Sandoddi i Sauðlauksdalur. Det fanns flera skäl att valet föll på den mindre grannorten Bíldudalur. Vindförhållandena är ofta bättre i Bíldudalur. Dessutom orsakade sand ständigt problem på den enda banan i Patreksfjörður.

Innan den politiska kursändringen var flygplatserna ungefär lika stora. Under 1994 var det 5 500 personer som flög från Bíldudalur och 5 700 personer som flög från Patreksfjörður. Året därpå asfalterades landningsbanorna på bägge flygplatserna.

Efter stoppet för tjugo år sedan bedrevs det i ytterligare några år sporadisk trafik till Patreksfjörður. För den svarade Jórvíkur, ett bolag som under en tid även flög mellan Bíldudalur och Ísafjörður i Västfjordarna.

Trafiken blev dock aldrig någon framgång för Jórvíkur. Flygbolaget ansåg sig dessutom tvingas kämpa i motvind. Under sommaren 2001 stängdes flygplatsen i Patreksfjörður under den enda anställdas semester. Samma år var flygplatsen även stängd under våren.

Jórvíkur ansåg att det var närmast omöjligt att flyga när myndigheterna inte tog ansvar för att hålla flygplatsen öppen. Beskeden om stängningarna kom också med kort varsel.

Då var den enda landningsbanan i Patreksfjörður 1 400 meter lång. I dag är den bara 800 meter. Någon reguljär trafik till Patreksfjörður finns inte längre. Banan används nu sporadiskt av privatflyg och för sjuktransporter.

Nu säljer staten den 225 kvadratmeter stora flygplatsbyggnaden och en 40 kvadratmeter stor förrådsbyggnad. Ríkiskaup tar emot anbud på byggnaderna till och med den 1 september. Köparen måste också riva en annan förrådsbyggnad vid flygplatsen.

I köpet ingår alltså inte landningsbanan. Den ska även i framtiden kunna användas för viss trafik. Landningsljus och annan teknisk utrustning finns inte heller kvar.

Just nu har dock landningsbanan fått en helt annan roll. En omfattande satsning på odling av lax sker i regionen. De kassar som används till fiskodlingen monteras vid flygplatsen i Patreksfjörður.

Försäljningen innebär sannolikt att hoppet om att någon ska återuppta reguljär flygtrafik till Patreksfjörður är ute. Ásthildur Sturludóttir, kommunchef i Vesturbyggð, har dock inte gett upp hoppet. Hon säger i Fréttablaðið att det inte hade behövts stora investeringar för att betydligt större flygplan skulle kunna landa i Patreksfjörður:
"Det är mycket sorgligt att det har hamnat i den här fasen."
Flygplatsbolaget Isavia erbjöd Vesturbyggð att ta över byggnaderna, men kommunen sade nej. Ásthildur Sturludóttir säger i Fréttablaðið att skälet var ett stort renoveringsbehov - ett ansvar som i så fall hade blivit kommunens:
"Det vore en björntjänst. Det behöver göras mycket åt huset. Det har inte underhållits på många, många år."
Nu återstår det att se om någon är intresserad av att köpa byggnaderna. Köparen får i så fall arrendera marken medan själva flygfältet alltså kommer att fortsätta vara i statlig ägo.