onsdag 26 juli 2017

Nu sjunker temperaturen åter på Surtsey

På bara någon decimeters djup är det 95,7 grader varmt - trots att det nu är 50 år sedan vulkanutbrottet som skapade Surtsey upphörde. Men temperaturen har åter sjunkit efter det jordskalv som för två år sedan orsakade en tillfällig höjning. Samtidigt fortsätter växtligheten att sprida sig över ön. Det konstaterar Náttúrufræðistofnun Íslands efter den årliga expeditionen till Surtsey.

Det har nu gått 50 år sedan det vulkanutbrott som skapade Surtsey slutade. Utbrottet började 1963 och rasade i nästan fyra år. Redan 1965 - medan utbrottet fortfarande pågick - fridlystes Surtsey. Sedan dess krävs det tillstånd från myndigheterna för att få besöka ön. Tillstånd ges bara till en eller ett par vetenskapliga expeditioner om året.

Strävan har hela tiden varit att i största möjliga mån undvika mänsklig påverkan på Surtsey. Ön har närmast kommit att fungera som ett levande laboratorium över hur biologiskt liv kommer till nytt land. Att besökare inte tillåtits på Surtsey i annat än liten omfattning var avgörande för att ön 2008 skulle få världsarvsstatus av Unesco.

Surtsey fortsätter att svalna, men på en till två decimeters djup är det fortfarande mycket varmt. På den västra stranden uppmättes 95,7 grader. För två år sedan var det 99,6 grader på samma plats. Då hade temperaturen stigit tillfälligt efter ett jordskalv. På den östra stranden var det något svalare, nämligen 94,4 grader.

Erosionen är alltjämt påtaglig på Surtsey. Sedan 2015 års expedition har en stor klippa på öns södra sida fallit i havet. Forskarna kunde på plats själva observera hur Surtseys nordligaste spets förändrades av vågorna. Den böjde sig antingen åt väster eller åt öster beroende på väderleken.

Växtligheten breder ut sig i allt större utsträckning på ön. Grönskan sprider sig och blir tätare i anslutning till de olika kolonier av trutar som häckar på norra och södra Surtsey. I sommar har grönskan fått hjälp av nederbörd och förhållandevis höga temperaturer.

Sedan 1965 har 75 olika växter hittats på Surtsey. I år var antalet arter 62 - vilket innebär att det biologiska livet sett till artvariation allt mer börjar likna det som finns på grannöarna. Den sjuttiofemte växten blev ishavsvide. Den påträffades på ön redan 2012, men kunde då inte identifieras med säkerhet.

En typ av fluga sågs på två ställen på Surtsey under expeditionen. Arten har ännu inte kunnat identifieras. Men det är första gången som den hittas på Island. Den har sannolikt kommit till ön med vindar - något som är ganska vanligt eftersom Surtsey är Islands sydligaste utpost i Atlanten.

Ett större antal nyfikna gråsälar och knubbsälar observerades nära stränderna. Bägge sälarterna liksom flera olika valar är vanliga i vattnen runt ön.

Som vanligt häckade ett stort antal fåglar på Surtsey. Där fanns bland annat korp, tobisgrissla, snösparv, stormfågel och silltrut. Däremot var det osäkert om ejder och lunnefågel häckade på ön i år. De har tidigare häckat på Surtsey och syntes till även under denna expedition, men inte med några ungar.

Här kan du läsa mer om utvecklingen på Surtsey.