torsdag 6 juli 2017

Oenighet om jakt på lunnefågel på Västmannaöarna

Olägligt och ansvarslöst. Så beskriver oppositionen beslutet att även i sommar tillåta jakt på lunnefågel på Västmannaöarna. Återväxten ser också i år ut att bli mycket dålig. Majoriteten ger klartecken till jakt i tre dagar. Den uppmanar dessutom de som jagar lunnefågel att ta hänsyn till det snabbt minskande beståndet.

Även i år ser återväxten för lunnefågeln ut att bli mycket svag. Sommaren 2016 var det få ungar som klarade sig. Nu riskerar återväxten att bli ännu sämre. Vid en kontroll i slutet på juni var det jämfört med förra året bara drygt hälften av hålorna som var bebodda.

Inget tyder på att den mångåriga minskningen av beståndet ska vända. Så länge som Atlanten blir allt varmare kommer sannolikt tillgången till föda att försämras. På sikt riskerar lunnefågeln att helt försvinna från södra Island. Just på Västmannaöarna - där världens största koloni finns - syns det tydligt att antalet minskar även om det fortfarande finns enorma mängder lunnefåglar.

Náttúrustofa Suðurlands har de senaste åren protesterat mot kommunpolitikernas beslut att tillåta jakt på lunnefågel. Jakten har beskrivits som ohållbar med hänsyn till att beståndet står inför en kollaps. Hittills har politikerna inte lyssnat på kravet om ett jaktstopp.

De två senaste somrarna har jakt tillåtits i tre dagar. Så blir det även i år. Det beslutet klubbade den styrande majoriteten - alltså Självständighetspartiet - i kommunens miljö- och detaljplansnämnd. Oppositionens företrädare i nämnden, som tillhör lokalpartiet Ölistan, reserverade sig mot beslutet.

Självständighetspartiets representanter anser att det är viktigt att hålla traditionen med jakt på lunnefågel vid liv. Den kultur som omgärdar jakten bör bevaras. Utöver själva jakten är också jaktdagarna den tid på året då många tar sig till de obebodda öar som ingår i Västmannaöarna för att hålla ordning på de jaktstugor som finns där.

Majoriteten anser dock att den tar problemet med det allt svagare beståndet på allvar. Tidigare tilläts jakt på lunnefågel i 46 dagar. Även i sommar blir antalet bara tre. De som ägnar sig åt jakten uppmanas också att agera med försiktighet. Jaktdagarna blir 11 till 13 augusti.

Ölistans företrädare ville däremot skjuta beslutet på framtiden. I reservationen mot majoritetens linje beskrivs beslutet som olämpligt och ansvarslöst. Så lite har setts av lunnefågel i sommar att det bör finnas en klarare bild av läget innan kommunpolitikerna bestämmer sig.

Enligt Ölistans representant har lunnefågeln hittills knappt synts till varken till lands eller till havs. Visserligen kommer de som jagar troligtvis att göra det med gott omdöme. Det förändrar dock inte partiets ståndpunkt om att ett beslut om eventuell jakt bör tas först längre fram i sommar.

Reservationen från Ölistan innebär en kovändning i frågan. Inför förra sommaren ville Ölistan att jakt skulle tillåtas i fem dagar till skillnad från de tre dagar som Självständighetspartiet förespråkade. Nu vill Ölistan alltså skjuta beslutet om jakt på framtiden.

Här kan du läsa mer om läget för lunnefågeln.