söndag 30 juli 2017

Översvämning i Múlakvísl sjunker tillbaka


Översvämningen i Múlakvísl är på väg att upphöra. Vattenståndet sjunker tillbaka mot normala nivåer samtidigt som vattnets elektriska ledningsförmåga minskar. Under en kortare tid i går tvingades alla besökare lämna Sólheimajökull efter rapporter om ovanliga ljud från glaciären. Veðurstofa Íslands uppmanar fortfarande till försiktighet vid Múlakvísl.

Den elektriska ledningsförmågan i Múlakvísl ökade snabbt i går morse. Inom loppet av en timme fördubblades den från 290 till 580 microsiemens per centimeter. Vid midnatt hade den minskat till 200 - vilket är strax över den normala nivån på 150 microsiemens per centimeter.

Ledningsförmågan säger att smältvattnet kommer från geotermiskt aktiva områden i Mýrdalsjökull. När den ökar stiger också risken för översvämningar. I anslutning till de geotermiskt aktiva områdena bildas underjordiska laguner. När trycket blir för högt blir följden en översvämning.

Även vattenståndet i Múlakvísl sjunker tillbaka mot normala nivåer. Mycket tyder nu på att översvämningen är över för den här gången.

Inga större vägar behövde stängas under gårdagen. De enda skadorna som rapporterats gäller mindre skador på de skyddsvallar som finns längs Múlakvísl. Skyddsvallarna är till för att förhindra översvämningar och för att vid en översvämning bidra till att vattnet strömmar över ringvägen i stället för att ta vägen under bron över ringvägen och därmed riskera att spola bort den.

Ett jordskalv på 4,5 skedde i onsdags vid Austmannsbunga i direkt anslutning till vulkanen Katla. Det är troligt att smältvattnet kommer från en kaldera vid Austmannsbunga. Under gårdagen och söndagsmorgonen har bara några få jordskalv inträffat vid Katla.

Färgkoden för flygtrafik över Katla ändrades i går morse från grönt till gult. Den gula färgen betyder att vulkanen visar tecken på mer aktivitet än normalt. Inget tyder dock på att något utbrott skulle vara nära förestående.

Än så länge är färgkoden fortfarande gul. Veðurstofa Íslands uppger att en återgång till grönt kommer tidigast i morgon.

Myndigheterna uppmanade i går personer att inte uppehålla sig vid Múlakvísls stränder. Med smältvattnet från geotermiskt aktiva områden följer giftiga vulkangaser. Veðurstofa Íslands uppmanar fortfarande till försiktighet vid älven.

Under en kortare tid i går tvingades alla besökare bort från Sólheimajökull, en av Mýrdalsjökulls utloppsglaciärer. Skälet var mullrande och fräsande ljud från glaciären och rapporter om kraftig lukt av svavelväte. Efter att polis och kustbevakning undersökt området upptäcktes inget ovanligt. Avspärrningen hävdes därför snabbt. Det uppger Almannavarnir på Facebook.

Här kan du läsa mer om översvämningen.