söndag 9 juli 2017

Ryssland förlänger handelssanktioner mot Island till 2018

Det ryska importstoppet för livsmedel som lammkött och fisk förlängs till 2018. Sanktionerna är Rysslands svar på de sanktioner som infördes av EU efter inmarschen på Krim. Beslutet har fattats av den ryska regeringen och går enligt nyhetsbyrån Tass helt i linje med president Vladimir Putins politik mot de länder som deltar i sanktionerna mot Ryssland.

Efter den ryska invasionen av Krim 2014 svarade EU med sanktioner som syftade till att skada ekonomiska intressen. Året därpå införde Ryssland motsanktioner. Från Island - som slöt upp bakom EU:s hållning i konflikten - stoppades fisk och lammkött.

Det ryska svaret blev mycket omdiskuterat på Island. Ryssland var en av de viktigaste exportmarknaderna för fisk - och den allra viktigaste exportmarknaden för makrill. Plötsligt var alla dörrar stängda. Samma sak gällde för exporten av lammkött, en betydligt mindre handelsvara för Island.

Flera alltingspolitiker ville att Island skulle dra tillbaka stödet till EU:s sanktioner. I stället ville de sätta de ekonomiska intressena först. Även flera storföretag inom fiskeindustrin ville att Island skulle ta avstånd från sanktionerna.

Dåvarande utrikesministern Gunnar Bragi Sveinsson ansåg att det var uteslutet att Island skulle backa. Han hävdade att det var särskilt viktigt för Island att stå upp för internationell rätt och att protestera mot den ryska inmarschen. Annars riskerade Island att vid en liknande konflikt stå utan vänner.

Det blev ingen kursändring när Lilja Alfreðsdóttir tog över som utrikesminister. Sedan regeringsskiftet i januari i år har frågans sprängkraft minskat avsevärt. Den nya regeringen har inte gjort några uttalanden som skulle förebåda någon ny politik gentemot Ryssland.

Mycket av den makrill som brukade gå till Ryssland har kunnat säljas på andra marknader - men inte sällan till betydligt lägre priser. Och för fisket och lantbruket är det snarare den starka kronan som i dagsläget är det dominerande bekymret.

De ryska motsanktionerna förlängs nu enligt Tass även till 2018. De gäller förutom Island och EU även USA, Kanada, Australien, Norge, Liechtenstein, Montenegro, Albanien och Ukraina.

Här kan du läsa mer om handelskriget mellan Island och Ryssland.