tisdag 18 juli 2017

Så sprider sig utländska turister över Island

I Reykjavík befinner sig nu ungefär lika många turister året om. Men i övriga landet är de utländska besökarna betydligt färre under vinterhalvåret. Under vintern är det dessutom få turister som tar sig utanför det sydvästra hörnet av Island. Det visar en analys av mobiltelefondata från Síminn utförd av Rannsóknarsetur verslunarinnar vid Háskólinn á Bifröst.

De senaste åren har turismen under vinterhalvåret ökat i snabbare takt än turismen under sommarhalvåret. Skillnaderna mellan hög- och lågsäsong sett till antalet utländska besökare är inte längre lika stort. Men utjämningen har nästan enbart skett i Reykjavíkområdet.

I huvudstadsregionen befinner sig nu ungefär lika många turister året om. Så är det inte på landsbygden. Under vinterhalvåret är det få turister som lämnar sydvästra Island.

Både Reykjavíkområdet och Akureyri används som baser för dagsutflykter. Under dagtid befinner sig turister i närområdet där de besöker populära attraktioner, men de återvänder till storstäderna på kvällarna för att sova.

Detta är något av det som framkommer i en analys utförd av Rannsóknarsetur verslunarinnar vid Háskólinn á Bifröst. De har tagit fram en karta som visar var turister som har mobiltelefoner uppkopplade till Síminns nät befinner sig klockan 3 och 15. Kartan visar turisters rörelser mellan juni 2016 och februari 2017.

Under sommaren befinner sig dubbelt så många turister på Island. Men i Reykjavíkområdet och på Suðurnes är antalet bara marginellt högre än under vintern. I stället sprider de sig över den landsbygd som de i regel avstår från att besöka under lågsäsong.

I Suðurland minskar antalet turister avsevärt under vintern, men fortfarande är det dagligen flera hundra turister som övernattar i regionen. Vesturland, Norðurland, Austurland och Västfjordarna har däremot mycket få besökare under vintern.

De populäraste turistattraktionerna lockar utländska besökare både sommar och vinter. Det gäller platser som Þingvellir, Gullfoss, Geysir, Vík í Mýrdal, Reynisfjara och Dyrhólaey. Här är andelen besökare ungefär lika stor oavsett årstid. Betydligt fler besökare uppehåller sig i centrala Reykjavík. Betydligt färre finns vid Mývatn.

Klockan 3 på natten befinner sig i snitt två av tre turister i Reykjavíkområdet. Var tionde är på Suðurnes.

Klockan 15 på dagen är andelen turister som befinner sig på alla andra platser - med undantag för Akureyri - högre. Då ökar inte bara andelen besökare till platser som Gullfoss, Geysir, Västmannaöarna, Jökulsárlón, Mývatn och Þingvellir. Fler är också på resande fot utanför huvudstadsregionen och Suðurnes.