måndag 3 juli 2017

Tillfälligt stopp för parkeringsavgift vid Hraunfossar

I lördags skulle markägarna börja ta betalt för att parkera vid Hraunfossar och Barnafoss på västra Island. Men planerna stoppades i sista stund åtminstone tillfälligt. Vattenfallen är fridlysta och därför behövs klartecken från miljömyndigheten Umhverfisstofnun. Staten har redan öronmärkt 22 miljoner isländska kronor till utbyggnad av parkeringen.

Vattenfallen Hraunfossar och Barnafoss i Hvítá på västra Island lockar besökare året runt. Bägge är sedan länge fridlysta. Ofta är det mycket trångt på parkeringen vid fallen.

I fredags meddelade markägarna av fastigheten Hraunsás II att de dagen därpå tänkte börja ta betalt för parkeringar. Avgiften skulle bli en av de högsta i landet. Priset var 1 000 isländska kronor för personbilar, 2 000 kronor för minibussar och 120 kronor per person för större bussar.

Intäkterna skulle enligt markägarna gå till förbättringar i området. Under vintern skulle parkeringen och de olika gångstigarna till vattenfallen sandas och saltas. I ett pressmeddelande uppgav markägarna att avgiften var nödvändig för att kunna förbättra service och tillgänglighet.

De skulle också anställa parkeringsvärdar - som bland annat skulle få i uppgift att räkna passagerarna i större bussar så att de kunde ta ut parkeringsavgiften av samtliga. Samtidigt hävdade markägarna att det inte handlade om någon besöksavgift. Fotgängare och cyklister skulle inte behöva betala någon avgift.

Hraunsás II köptes för några år sedan av tre investerare. Större delen av parkeringsplatsen ligger på deras mark.

Beskedet om parkeringsavgifterna ledde omedelbart till skarp kritik. Inte minst fick markägarna kritik för att ha informerat om planerna dagen innan de skulle bli verklighet. Missnöjet ska enligt Skessuhorn ha varit stort bland annat inom kommunen Borgarbyggð och inom myndigheterna Vegagerðin och Umhverfisstofnun.

En annan som var missnöjd var de som i flera års tid drivit serveringen vid vattenfallen. Nyligen byggde de ut det lilla fiket till en betydligt större matservering. De skrev samtidigt under ett arrendeavtal på 40 år. De befarade att parkeringsavgifterna skulle skrämma bort besökare och därmed äventyra investeringarna. Dessutom ligger en del av det område som skulle avgiftsbeläggas på mark som restaurangägarna arrenderar.

Men det som fick markägarna att ändra sig var Umhverfisstofnun. Miljömyndigheten hotade med dagsböter på upp till 500 000 isländska kronor om avgiften infördes. I lördags morse kom därför ett nytt besked från markägarna. De avvaktar med avgiften tills de anser att det juridiska läget har klarnat.

Både Hraunfossar och Barnafoss är fridlysta. Enligt Umhverfisstofnun är det juridiska läget därför glasklart. Den som vill ta ut avgifter på platser som är fridlysta behöver enligt naturskyddslagen klartecken från myndigheten och ansvarig minister. Eftersom något sådant godkännande inte fanns skulle avgiften vara olaglig.

För att klartecken ska ges är det nödvändigt att dessutom specificera exakt vad intäkterna ska användas till. Tanken är alltså att avgifter ska användas till förbättrad service och tillgänglighet på samma plats. Det är inte pengar som markägarna ska kunna stoppa i egen ficka.

Myndigheten påpekade dessutom att staten redan öronmärkt 22 miljoner isländska kronor för förbättringar av parkeringsplatsen. Det är pengar som kan användas så snart det finns en plan för utbyggnaden.

Hittills har de nya markägarna inte visat något intresse för bidraget. De har heller inte lagt några pengar på Hraunfossar och Barnafoss.

I stället vill de alltså börja ta betalt av besökare för att finansiera förbättringar. Det är också den linje som markägarna fortsätter att driva. I det pressmeddelande som gick ut i lördags morse uppgav de att de helst inte ville ha det statliga bidraget. Målet är fortfarande att kunna ta ut en parkeringsavgift.