lördag 29 juli 2017

Trädmås häckar på Island för första gången

För första gången häckar trädmås på Barðaströnd i Västfjordarna. Och det är inte bara första gången som arten häckar på Island. Det är dessutom första gången som trädmås häckar i Europa. Tidigare har den bara fått ungar i Nordamerika. De senaste åren har dock trädmås synts till på Island vid flera tillfällen.

Våren 2004 sågs trädmås för första gången på Island. Då observerades den vid Tjörnin i Reykjavík. Sedan dess har enstaka fåglar setts på olika platser på västra Island.

I sommar häckar trädmås i landet. Det är ett par som håller till på Barðaströnd i södra Västfjordarna som har fått ungar. Aldrig tidigare har trädmås häckat utanför Nordamerika.

Jóhann Óli Hilmarsson, ornitolog och ordförande för Fuglaverndarfélag Íslands, säger till Vísir att det i fågelkretsar rör sig om en världsnyhet. Att trädmås nu häckar i Europa är något helt nytt:
"Det är mycket märkligt. Detta är en amerikansk art som häckar i träd i sina hemtrakter. Men det var ett trädmåspar med ett rede som häckade på Barðaströnd."
En annan sällsynt gäst som blir allt vanligare är hornuggla. Även den har häckat i landet i sommar. Ungar har dock synts till vid flera tillfällen, men det är inte varje år som hornuggla har häckat på Island.