onsdag 5 juli 2017

Utbrott i Katla 50 år före människan ödelade björkskog

Foto: Ulf Büntgen
Ett utbrott i Katla ödelade björkskogen vid Þverás stränder på södra Island någon gång mellan hösten 822 och våren 823. Samtidigt sjönk temperaturerna till följd av utbrottet. Aska från samma vulkanutbrott har också hittats. Det framgår i en tvärvetenskaplig forskarstudie publicerad i tidskriften Geology.

Redan våren 2013 berättade Skógrækt ríkisins om hur forskare lyckats tidsbestämma ett av de vulkanutbrott som skedde i Katla innan Island befolkades. Nu har studien publicerats i den vetenskapliga tidskriften Geology.

Det var 2003 som en översvämning i Þverá vid Fljótshlíð på södra Island spolade bort den jord som i hundratals år täckt resterna av en björkskog. Där fanns hundratals stubbar kvar. Samtliga var mellan 20 och 60 centimeter höga.

Skogen gavs namnet Drumbabót. Den hamnade under vatten under ett vulkanutbrott i Katla. Att översvämningar från Katla kommer den här vägen - väster om Mýrdalsjökull - är mycket ovanligt. De har alltså nått havet långt väster om grannglaciären Eyjafjallajökull.

Vulkanutbrottet har nu daterats till någon gång mellan hösten 822 och våren 823. Det är ungefär ett halvt sekel innan de första bosättarna kom till Island. När Drumbabót upptäcktes 2003 var det alltså med all sannolikhet första gången någonsin som de gamla björkträden blev synliga för människan.

Katlas utbrott har kunnat dateras med hjälp av en soleruption som inträffade 775. Soleruptionen syns tydligt i trädens årsringar. Forskarna har därefter räknat årsringarna fram till trädets död. På så sätt har de kunnat fastställa tidpunkten för utbrottet med ett halvårs marginal.

Den sista årsringen på den björk som studerades var komplett. Någon ny hade däremot inte påbörjats. Det innebär att utbrottet i Katla ägde rum någon gång mellan senhösten 822 och tidig vår 823.

Utbrottet var troligtvis mycket stort. De få skriftliga källor som finns från denna tid - och ingen av dem härstammar alltså från Island - talar om en kall period vid denna tidpunkt. Det skulle kunna betyda att utbrottet påverkade klimatet under en kortare tid.

Forskarna har också funnit aska som härrör från utbrottet. Den har bland annat påträffats i is på Grönland.

Här kan du läsa mer om utbrottet i Katla.