tisdag 25 juli 2017

Vill beskatta turistbussar och kryssningspassagerare

Utländska turistbussar som är stationerade på Island ska också beskattas i landet. Dessutom ska en avgift införas för alla passagerare ombord kryssningsfartyg. Förslagen kommer från en arbetsgrupp som jobbar på uppdrag av finansminister Benedikt Jóhannesson. De ska motverka att utländska bussbolag med hjälp av lägre priser konkurrerar ut inhemska bolag.

På ringvägen runt Island har utländska turistbussar blivit en allt vanligare syn. Och allt oftare handlar det inte om bussar som gör enstaka turer runt landet. I stället finns det nu utländska bussar som är stationerade på Island flera månader i följd.

De utländska turistbussarna kommer från Östeuropa och anlitas av vissa researrangörer. Eftersom de är hemmahörande i länder där både löner och skatter är lägre erbjuder dessa bussbolag researrangörer lägre priser än vad isländska bussbolag kan göra.

I dagsläget finns nitton utländska turistbussar som är tillfälligt registrerade på Island. Detta är de bussar som importeras under en viss period. Bussar som reser till och från Island med en och samma grupp ingår inte i detta antal.

Klagomålen på utvecklingen har varit många i synnerhet från fackligt håll. Farhågorna handlar om att inhemska bolag ska konkurreras ut av utländska bolag - något som i sin tur leder till förlorade arbetstillfällen och försämrad kvalitet eftersom utländska chaufförer i regel har mindre kännedom om isländska vägar och förhållanden.

Finansminister Benedikt Jóhannesson valde därför att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att föreslå åtgärder för att utjämna konkurrensvillkoren. Nu har förslagen lämnats in till finansdepartementet.

Utländska turistbussar som är stationerade på Island ska enligt förslaget också beskattas i landet. Skatten ska utgöra en del av de intäkter som bussen väntas dra in. Bussen får inte lämna Island utan att skatterna har betalats. Det här ska förhindra att bussbolag drar på sig skatter som de sedan kan strunta i att betala.

Den skatt som bussbolagen ska tvingas att betala är moms. Det kan också bli aktuellt med inkomstskatt för chaufförerna och importavgift för bussarna.

Bussar som kommer till och reser från Island med en och samma grupp omfattas inte av förslaget. De ska alltså även i framtiden slippa den beskattning som arbetsgruppen vill införa.

Arbetsgruppen föreslår även en avgift för varje kryssningspassagerare när kryssningsfartyg seglar mellan isländska hamnar. Också i det här fallet är utgångspunkten att fartygen - som inte är registrerade på Island - snedvrider konkurrensen.

Avgiften ska motsvara de skatter, tullar och andra avgifter som rederierna hade fått betala om fartygen hade varit inhemska. De ska alltså inte kunna erbjuda lägre priser enbart på grund av att vara hemmahörande i ett land där momsen är lägre än på Island. Genom denna åtgärd vill arbetsgruppen att isländska matställen och övernattningar ska bli mer konkurrenskraftiga gentemot kryssningsfartygen.

Kryssningar är resor som säljs långt innan de genomförs. Därför behöver arrangörer få tid på sig att anpassa priserna efter de nya reglerna. Arbetsgruppen föreslår att avgifterna införs den 1 juni 2019.