måndag 31 juli 2017

Vogar tillåter bara campingbilar på campingplatser

Campingplatser är nu de enda ställena i Vogar där campingbilar får ställas över natten. Förbudet gäller även husbilar, husvagnar och vanliga bilar. Kommunfullmäktige i Vogar uppmanar dessutom övriga kommuner på Suðurnes att införa samma regler. Förhoppningen är att förbudet ska få stopp på den nedskräpning som följer med många campingbilar.

Den växande turistnäringens baksidor har de senaste åren varit ett av de hetaste debattämnena på Island. Inte minst har irritationen riktat sig mot campingbilar - alltså fordon som är avsedda för övernattning, men som till skillnad från husbilar saknar toalett och rinnande vatten.

Campingbilarna har blivit allt populärare. Samtidigt som det är billigt att flyga till Island är det ofta dyrt att övernatta. Därför väljer många turister campingbilar som ett sätt att spara pengar på övernattningar.

Missnöjet från politiker och från allmänheten handlar om olämpligt valda övernattningsplatser och om nedskräpning. I många isländska kommuner är det enbart tillåtet att övernatta i bilen på campingplatser. Många turister föredrar dock - av okunskap eller ekonomiska skäl - att ställa bilen på andra ställen över natten.

Klagomålen gäller allt från campingbilar som står farligt i vägkanten till turister som slänger skräp och bajsar i det fria.

En rad kommuner har de senaste åren gjort ändringar i ordningsstadgan och förbjudit all övernattning i fordon utanför campingplatser. Nu tar Vogar på Suðurnes samma beslut. Kommunen är den första regionen som tar detta steg. Politikerna i kommunfullmäktige uppmanar samtidigt övriga kommuner på Suðurnes att införa samma förbud.

Förbudet riktar sig mot personbilar, tältvagnar, campingbilar, husbilar och husvagnar. Att övernatta i sådana fordon är nu alltså tillåtet enbart på campingplatser. Och det är enbart tillåtet att använda sig av campingplatser som är godkända enligt kommunens detaljplan.

I samtliga kommuner på Suðurnes finns campingplatser. I Vogar är det gratis att övernatta på campingplatsen. En majoritet av de isländska kommunerna tar dock ut en avgift för dem som använder sig av campingplatser.

Initiativet till förbudet kommer ursprungligen från styrelsen för Reykjanes Geopark.