torsdag 24 augusti 2017

Akranes bygger utebad med tre våningar på Langisandur

Illustration: Basalt arkitektar
Ett utomhusbad med tre våningar ska byggas på Langisandur i Akranes. En av våningarna blir en utsiktsplattform. De övriga två blir öppna bassänger bara några meter från Atlanten. Det nya badet ska stå klart sommaren 2018. Arbetet med bygget påbörjas inom kort. Badet kommer att få namnet Guðlaugur.

Langisandur i Akranes brukar ofta nämnas som en av Islands bästa badstränder. Men den vackra sandstranden till trots är det sällan några badare som stannar någon längre tid i vattnet. Även under sommaren blir inte Atlanten varmare än att temperaturerna i bästa fall når upp till tvåsiffrigt.

Nästa sommar öppnas en ny möjlighet att bada på Langisandur. Kommunen har gett Ístak uppdraget att bygga ett utomhusbad på stranden. Badet får tre våningar - den översta blir en utsiktsplattform, den mittersta får en sittbassäng och den nedersta är en grund bassäng.

Badet får namnet Guðlaugur. Det byggs direkt på stranden i anslutning till vågbrytaren på stranden. Bygget påbörjas inom kort och ska vara klart senast den 30 juni 2018.