onsdag 9 augusti 2017

Allt färre islänningar är positiva till turister

En majoritet av islänningarna är fortfarande positiva till turister. Men för varje år minskar andelen som tycker att utländska besökare är något bra. Det är dock inte fler som klassar turister som något negativt. Män, höginkomsttagare och personer bosatta i Reykjavíkområdet är oftare positiva till turister. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Med den snabbt ökande turismen till Island har också missnöjet med utvecklingen ökat. Inte sällan talas det om att turisterna är för många och att belastningen på vissa ställen skadar känslig natur. Det pågår också ständigt en debatt om nedskräpning och kostnader för turismen.

Kanske har debatten påverkat islänningarnas attityd till utländska gäster. I medierna är rubrikerna om turism inte sällan negativa.

Det är nu 64,1 procent av islänningarna som säger att de är positivt inställda till utländska turister. När samma fråga ställdes för ett år sedan var 67,7 procent positiva. Och sommaren 2015 var det hela 80 procent som var positiva.

Men det är inte andelen som är negativa till turister som ökar. I stället är det allt fler som tycker att de utländska gästerna är varken positiva eller negativa för Island. Nu uppger 25,5 procent att de är neutrala i frågan - en ökning med 4,6 procentenheter inom loppet av ett år. Och på två år har andelen som är neutralt inställda mer än fördubblats.

Men det är bara 10,4 procent som svarar att de anser att utländska besökare är något negativt. Sommaren 2016 var motsvarande andel 11,5 procent och sommaren 2015 var den 7,5 procent.

Män, höginkomsttagare och islänningar bosatta i Reykjavíkområdet är i större utsträckning mer positiva till turister. Mer skeptiska är kvinnor, islänningar i åldern 50 till 67 år, personer bosatta på landsbygden och låginkomsttagare.

När det gäller partisympatier är det Framstegspartiets väljare som utmärker sig genom att vara betydligt mer negativa till turister än andra. Det är 47,6 procent som anser att turister är något positivt och 22,7 procent som svarar att de är något negativt.

Mest positiva är Socialdemokraternas och Ljus framtids anhängare. Hela 89,1 procent av Socialdemokraternas väljare tycker att utländska besökare är något bra. Samma åsikt har 86,2 procent av Ljus framtids sympatisörer.

Positiva till turister är också 71,7 procent av Piratpartiets väljare, 70,9 procent av Renässans, 63,9 procent av Gröna vänsterns och 62,8 procent av Självständighetspartiets.

Här kan du läsa mer om attityden till turister.