lördag 12 augusti 2017

Avhoppare från Isländska folkfronten bildar Frihetspartiet

Frihetspartiet är namnet på Gústaf Níelssons och Gunnlaugur Ingvarssons nya parti. Just före senaste alltingsvalet lämnade de Isländska folkfronten - och krossade därmed i praktiken partiets drömmar om att kunna nå alltinget. Även Frihetspartiet vänder sig mot globalisering, islam och EU. Partiet förespråkar skärpta utlänningslagar och vill lämna EES-området och Schengensamarbetet.

Det börjar bli trångt till höger om den populistiska och nationalistiska falang inom Framstegspartiet som har tidigare ledaren Sigmundur Davíð Gunnlaugsson som främsta företrädare. Där finns protektionistiska Folkets parti och islamfientliga Isländska folkfronten. Och nu konkurrerar nybildade Frihetspartiet om samma väljare.

Ledare för Frihetspartiet är Gunnlaugur Ingvarsson. I styrelsen återfinns bland annat Gústaf Níelsson. Bägge skulle vara toppkandidater för Isländska folkfronten i alltingsvalet förra hösten. Men strax före valet hoppade bägge av efter interna konflikter. Samtidigt försvann också underskrifter som partiet behövde för att kunna ställa upp i de viktigaste valkretsarna.

Valresultatet blev ett fiasko för Isländska folkfronten. Partiet lever fortfarande, men några drivande medlemmar har klagat på bristande engagemang hos övriga medlemmar. I opinionsmätningar ligger stödet under 1 procent.

Många av Frihetspartiets hjärtefrågor är identiska med Isländska folkfrontens. Det talas om att partiet ska slå vakt om Islands suveränitet. Det ska göras genom att lämna EES-området och Schengensamarbetet. Bevakningen av gränserna ska skärpas.

Det isländska samhället ska enligt Frihetspartiet vila på en kristen grund. Invandrare som kommer till landet ska anpassa sig till isländska värderingar. Utlänningslagen ska bli hårdare och det ska bli svårare att få uppehållstillstånd. Inga moskéer ska få byggas på Island.

Frihetspartiet säger sig också vara motståndare till globalisering, mångkultur och den politiska korrekthet som partiet anser dominerar debatten. Partiet vill vidare dra tillbaka Islands stöd till USA:s och EU:s sanktioner mot Ryssland efter ockupationen av Krim.

Formellt bildades Frihetspartiet den 1 juni i år. Målet är att ställa upp i kommunalvalet i Reykjavík nästa vår.

Här kan du läsa mer om Isländska folkfronten.