fredag 4 augusti 2017

Birgitta Jónsdóttir tänker lämna alltinget - igen

Vid nästa val lämnar Piratpartiets Birgitta Jónsdóttir alltinget. Den mandatperiod som nu pågår blir hennes sista i det isländska parlamentet. Beskedet lämnar hon i en intervju i Fréttablaðið. Men det är inte första gången som Birgitta Jónsdóttir säger att hon tänker lämna politiken. Och tidigare har hon ångrat sig och ställt upp för omval.

Våren 2009 valdes Birgitta Jónsdóttir in i alltinget. Då representerade hon Medborgarrörelsen, ett av alla de partier som bildades i finanskraschens kölvatten - och det enda av dem som lyckades ta sig in i alltinget.

Interna stridigheter gjorde dock att Medborgarrörelsen snart splittrades. Tillsammans med två andra avhoppare från Partiet bildade Birgitta Jónsdóttir Rörelsen. Inför valet 2013 såg det inte ut som att det nya partiet skulle få några platser i alltinget.

Hennes två kollegor anslöt både sig själva och Rörelsen till nybildade Gryning. Birgitta Jónsdóttir valde i stället att grunda ett eget parti tillsammans med bland annat Smári McCarthy. I valet lyckades Piratpartiet - till skillnad från Gryning - precis ta sig över femprocentsspärren. Birgitta Jónsdóttir var en av tre pirater som valdes in i alltinget.

Birgitta Jónsdóttir har vid flera tillfällen sagt att ingen politiker bör sitta längre än två mandatperioder. Inför valet i oktober 2016 sade hon att hon inte tänkte ställa upp för omval. Men Birgitta Jónsdóttir ändrade sig. Hon befarade annars att Piratpartiets alltingsgrupp skulle försvagas av att där inte fanns någon med erfarenhet från parlamentet. Dessutom hävdade hon att partiet och dess politik annars riskerade att kapas av liberaler.

Nästa val till alltinget väntas äga rum våren 2020. Då tänker Birgitta Jónsdóttir inte kandidera på nytt. Det säger hon i Fréttablaðið:
"Jag tänker inte fortsätta efter denna mandatperiod oavsett om den blir kort eller lång. Det är inte hälsosamt att vara i alltinget för länge oavsett vad människor säger. Ingen är oersättlig och sannerligen inte jag."
Inför förra årets val sade Birgitta Jónsdóttir att hon ville ha en kort mandatperiod. Skälet var att hon snabbt ville kunna genomföra förändringar av grundlagen. Kravet skrotade dock Piratpartiet snabbt i försöken att redan före valet bilda en koalition ihop med Gröna vänstern, Ljus framtid, Renässans och Socialdemokraterna.

Piratpartiets initiativ till överläggningar redan före valet var sannolikt ett strategiskt misstag. Inte bara backade partiet från en rad vallöften. Renässans vägrade delta i samtalen. Och intresset från allmänheten för en fyrpartiregering med tydlig vänsterprofil visade sig vara ljummet.

Efter att under ett helt år ha varit Islands största parti i opinionsmätningar fick Piratpartiet 14,5 procent i valet. Få var nog besvikna över resultatet - trots att det fanns stora förhoppningar om ett betydligt starkare stöd. Efter valet fick Birgitta Jónsdóttir uppdrag att bilda regering. Inte heller då lyckades hon ena Piratpartiet, Gröna vänstern, Ljus framtid, Socialdemokraterna och Renässans.

Birgitta Jónsdóttir säger i Fréttablaðið att hon inte tänker sluta kämpa för sina hjärtefrågor. Hon hävdar att de dryga åtta år som hon suttit i alltinget inte har påverkat henne på något avgörande sätt:
"Jag har knappt insett att jag är alltingsledamot, vilket är bra eftersom man då inte har tagit åt sig för mycket makt."
Här kan du läsa mer om Birgitta Jónsdóttirs beslut att ställa upp i valet 2016.