torsdag 10 augusti 2017

Dagens citat

"Bara utnämningen av arbetsgruppen visar kanske att ministern där väljer att ta denna väg i stället för att använda de intäkter som inhämtas och tas ur bilägares plånböcker i form av skatter och avgifter. I stället för att kämpa för att få dessa pengar till en naturlig uppbyggnad av vägnätet så ser han som enda väg att komma med nya skatter."

Runólfur Ólafsson, vd för de isländska bilisternas intresseorganisation FÍB, säger i Vísir att kommunikationsminister Jón Gunnarsson medvetet utsett personer positiva till vägavgifter till den arbetsgrupp som utreder frågan - läs mer här.