lördag 12 augusti 2017

Dagens citat

"Den stora frågan är helt enkelt denna: Efta är ett redskap för att skapa frihandelsavtal och har visat sig fungera väl. Det är helt klart att britterna kommer att skapa många frihandelsavtal när de går ur EU. Så frågan är om inte intressena sammanstrålar där."

Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson i Vísir om förhoppningarna om att Storbritannien ska ansluta sig till Efta tillsammans med Island, Norge och Liechtenstein efter EU-utträdet.