tisdag 15 augusti 2017

Dagens citat

"Kollektivavtal här har ofta haft mycket stora löneökningar. Det betyder bara att landets konkurrenssituation försämras och i slutändan så tål inte export- och konkurrensnäringsgrenar situationen som uppstår och det kan leda till att en sådan överenskommelse spricker."

Friðrik Már Baldursson, professor i ekonomi vid Háskólinn í Reykjavík, i RÚV om lönehöjningars inverkan på konkurrenskraften.