onsdag 2 augusti 2017

Folkets parti över spärren till alltinget

Folkets parti tar steget över alltingets femprocentsspärr. I den senaste opinionsmätningen från Gallup får partiet 8,4 procent av väljarstödet. Inom loppet av en månad har stödet för Folkets parti mer än fördubblats. Samtidigt fortsätter Ljus framtid att hamna på fel sida av spärren. Koalitionspartnern Renässans lyckas precis rädda tre platser i parlamentet.

I MMR:s senaste väljarbarometer tog sig Folkets parti för första gången över femprocentsspärren till alltinget. För första gången befann sig två av regeringspartierna - Ljus framtid och Renässans - i stället under spärren.

Samma trender finns i den nya mätningen från Gallup. Stödet för Folkets parti ökar kraftigt samtidigt som både Ljus framtid och Renässans kämpar mot svaga opinionssiffror.

Folkets parti får nu 8,4 procent, en ökning med 4,6 procentenheter jämfört med föregående mätning. Det är även hos Gallup första gången som Folkets parti tar sig över spärren.

Partiet siktar nu på att ställa upp i kommunalvalen - bland annat i Reykjavík - nästa år. Folkets parti ser ut att ha goda möjligheter att väljas in i fullmäktige i den isländska huvudstaden. I valkretsen norra Reykjavík är stödet för partiet 9,3 procent och i södra Reykjavík 5,6 procent. Även på landsbygden är stödet starkt. I den sydvästra valkretsen sympatiserar 9,5 procent med Folkets parti, i nordväst 6,8 procent, i nordost 8,8 procent och i söder 9,4 procent.

Krisen för regeringspartierna Ljus framtid och Renässans är allt annat än över. Visserligen ökar stödet för Ljus framtid med 0,4 procentenheter till 3,7 procent, men för fjärde månaden i följd klarar partiet inte femprocentsspärren. Renässans kommer också allt närmare spärren. Stödet är nu 5,3 procent - en nedgång med 0,3 procentenheter.

Stödet för Självständighetspartiet - det tredje partiet i den isländska regeringskoalitionen - är nu 26,5 procent. Det är en tillbakagång med 1 procentenhet.

Gröna vänstern fortsätter med god marginal att vara största oppositionsparti. Nu får partiet 21,2 procent, en minskning med 0,3 procentenheter. Piratpartiet förlorar 1,3 procentenheter till 12,9 procent. Framstegspartiet ökar med 0,1 procentenheter till 11,4 procent. Socialdemokraterna förlorar däremot 0,1 procentenheter till 9,1 procent.

Övriga partier får sammanlagt 1,4 procent.

Stödet för regeringen är nu 32,7 procent. Inom loppet av en månad har det sjunkit med 3,8 procentenheter. Det är den lägsta siffran under hela mandatperioden.

Om detta hade varit ett valresultat hade Självständighetspartiet fått arton mandat i alltinget, Gröna vänstern fjorton mandat, Piratpartiet nio mandat, Framstegspartiet åtta mandat, Socialdemokraterna sex mandat, Folkets parti fem mandat och Renässans tre mandat. Ljus framtid skulle helt bli utan representation i parlamentet.

Tillsammans skulle alltså dagens tre regeringspartier bara få 21 av alltingets 63 platser.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.