torsdag 3 augusti 2017

Folkets parti: Vi är nöjda med att vara populister

Inga Sæland kallas gärna för populist. Som ledare för Folkets parti anser hon att etiketten kommer från politiska konkurrenter som nu känner sig hotade av partiets framgångar. Men att Folkets parti skulle svartmåla samhällssituationen och komma med mängder av ofinansierade löften är inget hon vill kännas vid. Det säger Inga Sæland i en intervju i RÚV.

I alltingsvalet i oktober fick Folkets parti 3,5 procent av rösterna. Det räckte inte till några mandat, men partiet kunde däremot säkra partistöd fram till nästa val. Efter valet syntes inte partiledaren Inga Sæland mycket i medierna.

Efter ett stort idémöte i Reykjavík i juni har stödet för Folkets parti ökat snabbt. I de senaste opinionsmätningarna från MMR och Gallup tar sig partiet för första gången över femprocentsspärren. Om det hade varit val i dag hade Folkets parti fått flera platser i alltinget.

Partiet har nu siktet inställt på kommunalvalen i maj nästa år. Ledaren Inga Sæland tänker toppa partiets lista i Reykjavík. Folkets parti har också som mål att ställa upp i betydligt fler kommuner.

Inför senaste alltingsvalet talade Folkets parti bland annat om bostadsbristen och om bättre villkor för låginkomsttagare. Partiet har aviserat en rad satsningar, men har inte gett några tydliga besked om finansieringen.

Inga Sælands retorik har ofta påmint om Sigmundur Davíð Gunnlaugssons. Bägge har sett sig som representanter för personer som drabbades ekonomiskt av finanskraschen. De har också talat om en samhällselit som skor sig på låginkomsttagares bekostnad.

Därför var det inte helt överraskande när Inga Sæland dök upp på Progressiva sällskapets första möte. Det är ett nätverk som grundats av Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sedan han petats som statsminister och ledare för Framstegspartiet. Själv beskriver han nätverket som ett forum för politisk debatt som det inte finns utrymme för inom partiet. Många bedömare anser dock att steget till ett utbrytarparti inte är långt.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson protesterade när han kallades för populist. Men Inga Sæland har inget emot epitetet. Hon säger till RÚV att det är ett bevis på att vissa känner sig hotade av Folkets partis uppgång i opinionen:
"Jag har bestämt mig för att ta det positivt och säga: 'Ja, populist är bara någon som är otroligt populär'. Jag vet naturligtvis vad begreppet är känt för. Jag är sannolikt någon Marine Le Pen-typ som jag utmålas av dem som i vilket fall som helst aldrig skulle rösta på partiet. Vi utgör ett hot eftersom vi är budbärare för förändringar. Vi är uppriktiga och ärliga och vi arbetar efter ideal och vi tänker att fortsätta göra det, och vi är nöjda med att vara populister. Jag skulle säga att det i dag bara betyder att vara populär."
Marine Le Pen är enligt Inga Sæland ingen politisk förebild. Hon säger dock till RÚV att "jag bara önskar dem [Nationella fronten] allt gott". Hon tror att skälet till att Folkets parti nu växer i opinionsmätningarna är att det finns ett utbrett missnöje med ökade klasskillnader i det isländska samhället:
"Vi är inte nöjda med att det här finns välstånd som aldrig tidigare, men att det bara är en viss samhällsgrupp som får njuta av denna kvalitet. Vi vill få alla att delta som en."
En av de viktigaste frågorna för partiet är att bygga betydligt fler bostäder. Detta ska enligt Inga Sæland ske genom att kommuner, myndigheter och pensionsfonder samarbetar. Hon säger till RÚV att en gemensam ansträngning är nödvändig för att få bort bostadsbristen:
"Vi vill fullständigt mätta marknaden. Vi vill bygga efter hur behovet ser ut."
Här kan du läsa mer om Folkets parti.