lördag 26 augusti 2017

Fortsatt rekordlåg arbetslöshet på Island

Bara 1,8 procent av islänningarna var arbetslösa under juli. För andra månaden i följd är arbetslösheten i landet den lägsta sedan finanskraschen för snart nio år sedan. Arbetslösheten minskade i två regioner och ökade i två. I övriga fyra regioner var den oförändrad jämfört med juni i år. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

I juni i år sjönk andelen arbetslösa på Island till den lägsta sedan finanskraschen hösten 2008. Då var det 1,8 procent som var inskrivna som arbetslösa. Under juli var andelen som var utan jobb också 1,8 procent. I juli 2016 var arbetslösheten 2 procent.

I fyra regioner var arbetslösheten oförändrad medan den minskade i två regioner och ökade i två. Lägst var arbetslösheten i Norðurland vestra med 0,6 procent (oförändrat). Därefter följde Austurland med 1 procent (-0,1), Vesturland med 1,2 procent (-0,1), Suðurland med 1,3 procent (oförändrat), Västfjordarna med 1,5 procent (+0,1), Norðurland eystra med 1,9 procent (oförändrat), Reykjavíkområdet med 2,0 procent (oförändrat) och Suðurnes med 2,1 procent (+0,1).

En av fem arbetslösa har varit utan jobb i mer än tolv månader. Varannan har stått utanför arbetsmarknaden i minst sex månader.

Bland män var arbetslösheten 1,5 procent och bland kvinnor 2,2 procent. Bland islänningar mellan 18 och 24 år var det 1,6 procent som inte hade något jobb.

Utländska medborgare fortsätter att vara arbetslösa i större utsträckning än isländska medborgare. En av fyra som var inskrivna som arbetslösa var utlänningar. Arbetslösheten i gruppen var 4 procent.

Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten blir ungefär lika stor även i augusti. Personer som kan få jobb tros i synnerhet vara sådana som är verksamma inom utbildning eller turism.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.