fredag 18 augusti 2017

Isländska socialdemokrater diskuterar nytt namnbyte

Ännu en gång diskuterar de isländska socialdemokraterna ett namnbyte. Den senaste förändringen gjordes för bara fyra år sedan. Men något lyft i opinionen har inte kommit sedan dess. Nu är det Eva H. Baldursdóttir i Reykjavík som tar upp debatten. Partiledaren Logi Már Einarsson har ännu inte tagit ställning till ett namnbyte.

Efter att ha suttit i olika regeringar sex år i följd röstades Socialdemokraterna bort från makten i valet våren 2013. Då betraktades valresultatet på 12,9 procent - en tillbakagång med 16,9 procentenheter - som en katastrof.

I valet i oktober 2016 gick det ännu sämre. Ännu en gång förlorade Socialdemokraterna mer än hälften av rösterna. Med bara 5,7 procent blev partiet minst i alltinget med tre mandat.

När partiet bildades 2000 var det som en sammanslagning av fyra olika vänsterpartier. Målet med det nya partiet var att bli så starkt och brett att det kunde utmana Självständighetspartiet om positionen som statsbärande.

Efter valet 2013 har Socialdemokraterna närmast befunnit sig i ständig kris. Opinionssiffrorna ligger runt 10 procent. Flera tunga namn inom partiet har öppet talat om en nedläggning eller ett namnbyte.

Ett namnbyte gjordes redan 2013. Formellt togs då namnet Enhetsfronten - Islands socialdemokratiska parti. Syftet var att i partinamnet understryka att det rörde sig om ett parti som hade socialdemokratin som ideologi.

Nästa landsmöte äger rum den 27 oktober. Då ska en ny partiledare väljas. Logi Már Einarsson, den nuvarande ledaren, har ännu inte bestämt sig för om han tänker kandidera. Han tog över uppdraget som partiledare efter förra årets valfiasko då den dåvarande ledaren Oddný G. Harðardóttir valde att avgå.

Den som åter tar upp debatten om ett namnbyte är Eva H. Baldursdóttir, som är ersättare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige i Reykjavík. På Facebook ber hon partimedlemmar om deras åsikter om partiets namn.

Medlemmar kan begära en debatt i frågan vid landsmötet. Det finns ännu inget förslag på nytt namn som har lämnats in.

Logi Már Einarsson vill inte ta ställning i frågan om ett namnbyte. Han säger i Morgunblaðið att det vore olämpligt av honom som partiledare att säga ja eller nej till en förändring. Den typen av initiativ bör enligt Logi Már Einarsson komma från medlemmarna. Något stöd för en eventuell namnändring kommer först inför en sådan omröstning:
"Jag tycker att det är helt i sin ordning att människor inom partiet funderar på detta och att det blir en bra debatt om saken. Så kommer jag som andra människor att gå in i debatten på landsmötet och rösta som jag tycker."
Trots funderingarna på ett namnbyte finns det inga funderingar om några större förändringar av partiets politik.

Här kan du läsa mer om Socialdemokraternas kris.