tisdag 29 augusti 2017

Kinesiska investerare kan bli granne med Geysir

Fastigheten Neðri-Dalur kan få kinesiska ägare. Som granne med Geysir vill de utveckla området för turism. Prislappen är 1,2 miljarder isländska kronor. Men innan en försäljning till de kinesiska investerarna kan bli aktuell blir Neðri-Dalur en fråga för alltinget. Framstegspartisten Lilja Alfreðsdóttir vill få en översyn över utländskt ägande på Island.

Vid Geysir i Haukadalur pågår utbyggnad av både hotell och service. Efter flera års diskussioner står det klart att staten kommer att köpa området där de heta källorna finns. Priset kommer att bestämmas genom en oberoende värdering.

Utbyggnaden kommer att fortsätta under de närmaste åren. Bolaget Arwen har köpt tre fastigheter i området. De har planer för stugor och hotell för tusen personer. På området har de också planer för möjligheter till bad och skidåkning. Tanken är allt ska stå klart om fyra till fem år.

Arwen är inte det enda bolaget med planer i området nära Geysir. Fastigheten Neðri-Dalur ligger ute till försäljning med en prislapp på 1,2 miljarder isländska kronor. Arealen är 1 200 hektar och fastigheten är granne med Geysir.

Kinesiska investerare är enligt Fréttablaðið intresserade av området. Böðvar Sigurbjörnsson, mäklare vid Stakfell, säger att de är intresserade av att köpa fastigheten för att satsa på turism:
"De ser främst till fastighetens läge och att där finns varmvatten. ... De tänker bygga upp turismrelaterad industri och där blir nyttjandet av varmvattnet aktuellt."
Vatten är inte den enda naturresursen i Neðri-Dalur. Där finns en älv med öring och lax. Utsikten sträcker sig bland annat över Geysir och Langjökull.

Fastigheten ägs i dag av åtta bröder. Om försäljningen blir verklighet vill de behålla en bit mark för en sommarstuga.

För att en affär ska kunna genomföras behöver de kinesiska investerarna - om de bestämmer sig för att köpa Neðri-Dalur - få klartecken från justitiedepartementet. Bara medborgare eller företag hemmahörande i EES får köpa fastigheter på Island utan att frågan prövas. Justitieministern är den som är ansvarig för beslutet.

I dagsläget prövas alla fastighetsköp för näringsverksamhet av personer och företag utanför EES om arealen är 25 hektar eller större. En försäljning av Neðri-Dalur till ett kinesiskt företag blir alltså föremål för en prövning.

De kinesiska planerna för Neðri-Dalur kommer också att bli en fråga för alltinget. Framstegspartiets Lilja Alfreðsdóttir har begärt ett möte i grundlags- och tillsynsnämnden för att diskutera frågan. Hon säger till Vísir att hon vill ha en genomgång av hur tillsynen fungerar när det gäller utlänningars fastighetsköp.

Lilja Alfreðsdóttir har inte tagit ställning till ett kinesiskt ägande av Neðri-Dalur. Hon säger till Vísir att mötet behövs eftersom allt fler utlänningar köper fastigheter på Island och att allt fler oroas av utvecklingen:
"Jag vill bara få veta läget, hur detta ser ut och att de parter som ska följa detta säkert inte har överblicken. Detta är något av det som väcker en till eftertanke om hur mycket av landet som det är möjligt att köpa."
Här kan du läsa mer om utländska fastighetsköp på Island.