onsdag 16 augusti 2017

Nämnd och politiker i fejd om gatunamn i Hafnarfjörður

Gatunamn bör i ett kvarter följa bokstavsordningen. Och det bör inte råda någon risk för förväxling. Men inte heller bör mineralen glimmer ingå i ett gatunamn. Det saknas nämligen hävd för det bland isländska ortnamn. Det anser Örnefnanefnd. Kommunpolitiker i Hafnarfjörður tar dock inte särskilt allvarligt på nämndens synpunkter.

Skarðshlíð 2 är namnet på ett nytt kvarter i Hafnarfjörður. Där vill kommunen ge gatorna namnen Apalsskarð, Bergsskarð, Bjargsskarð, Drangsskarð, Glimmerskarð, Hádegisskarð, Malarskarð, Móbergsskarð, Stuðlaskarð, Tinnuskarð och Völuskarð.

Men så blir det kanske inte. Örnefnanefnd - en statlig nämnd med rådgivande funktion om ortnamn - har nämligen invändningar mot flera av kommunens val.

Tre av namnen anser nämnden vara för lika. Det handlar om Bergsskarð, Bjargsskarð och Móbergsskarð. I nödsituationer som som utryckningar är det viktigt att det inte finns någon risk för missförstånd. Därför är det enligt Örnefnanefnd oklokt att tre så lika namn finns i samma bostadsområde.

I Skarðshlíð 2 följer inte Hafnarfjörður traditionen att låta gatunamnen löpa i bokstavsordning i nya bostadsområden. Även detta tycker Örnefnanefnd är oklokt. Att namnen går i alfabetisk ordning gör det lättare att hitta och svårare att hamna vilse.

Den invändning som kommunpolitikerna har minst förståelse för är Glimmerskarð. Glimmer är en geologisk term för en bergart. När ordet används i allmänspråket är det i betydelsen 'glitter'.

Örnefnanefnd skriver i ett utlåtande att övriga namn i området är hämtade från isländsk geologi och isländskt landskap. De övriga förleden i namnen är dock etablerade på ett sätt som inte glimmer anses vara. Eftersom det inte finns hävd för glimmer när det gäller ortnamn vill nämnden att gatan får ett annat namn som är mer traditionellt.

Reaktionerna från de folkvalda i Hafnarfjörður är alltså skeptiska - inte minst när det gäller Glimmerskarð. Självständighetspartisten Rósa Guðbjartsdóttir ifrågasätter på Facebook Örnefnanefnds synpunkter på gatunamnen i det nya bostadsområdet:
"Om jag ska vara ärlig visste jag inte om jag skulle ta detta ärende allvarligt eller inte. Så kan man också fråga sig om staten är för uppblåst och uppgifter saknas på vissa håll."
Rósa Guðbjartsdóttir anser att det är kommunen som ska avgöra vilka namn som är lämpliga. Hon ger inte mycket för nämndens invändningar om Glimmerskarð. Däremot kan hon tänka sig att överväga de övriga rekommendationerna.

Hon är inte den enda som ställer sig frågande till Örnefnanefnd. Det gör även socialdemokraten Gunnar Axel Axelsson. Även han kommenterar nämndens agerande på Facebook:
"Jag måste medge att jag inte att det fanns människor avlönade av oss skattebetalare för att ha åsikter om gatunamn, men något annat visade sig på kommunfullmäktiges möte i morse. Den ärevördiga ortnamnsnämnden gillar inte Glimmerskarð och ber om att gatan får ett annat och mer respektabelt namn."
Ljus framtids Guðlaug Kristjánsdóttir skriver på Facebook att Örnefnanefnd får henne att undra om hon ska skratta eller gråta:
"Inte visste jag att [personnamnsnämnden] Mannanafnanefnd hade denna pigga syster, Örnefnanefnd. Som inte gillar ordet glimmer."
Det slutliga beslutet om gatunamnen i det nya bostadsområdet tas sannolikt av kommunen under hösten.

Här kan du läsa mer om traditionen att namnge gator i bokstavsordning.