tisdag 15 augusti 2017

Norðursigling i Húsavík vilseleder kunder - tvingas böta

Norðursigling i Húsavík tvingas böta 500 000 isländska kronor. Trots tidigare förbud mot vilseledande marknadsföring fortsätter valskådningsföretaget att annonsera seglingarna som koldioxidneutrala. Turerna är dock allt annat än klimatvänliga. Bara en av båtarna har elmotor - och även till den används ibland olja.

I Húsavík pågår sedan flera år tillbaka en intensiv strid om kunderna mellan Norðursigling och Gentle Giants, de två största valskådningsföretagen på orten. En lång rad av tvister mellan företagen har hamnat i domstol eller hos myndigheterna. Och det brukar vara företagen som anmäler varandra.

I februari i år förbjöd konsumentmyndigheten Neytendastofa Norðursigling att marknadsföra båtturer som koldioxidneutrala. Skälet var att bara en av företagets fyra båtar hade elmotor. Övriga drivs med olja. Även båten med elmotor använder ibland olja som drivmedel.

Neytendastofa - som agerade efter en anmälan från Gentle Giants - ansåg att marknadsföringen var vilseledande. Kunderna fick felaktigt bilden att Norðursiglings turer inte hade någon negativ inverkan på klimatet. I själva verket var det bara en mindre del av seglingarna som var koldioxidneutrala.

Norðursigling hävdade att syftet inte var att lura kunderna. Enligt företaget var det i marknadsföringen tydligt vilka båtturer som var koldioxidneutrala.

Men detta höll inte myndigheten med om. Neytendastofa fastslog att det rörde sig om ett brott mot marknadsföringslagen. Om inte marknadsföringen ändrades kunde Norðursigling räkna med böter.

Trots förbudet har Norðursigling inte ändrat marknadsföringen. Myndigheten har påpekat detta för företaget i mars, maj och juli. Eftersom Norðursigling fortfarande på ett vilseledande sätt hävdar att seglingarna skulle vara koldioxidneutrala tvingas nu företaget att böta 500 000 isländska kronor.

Inledningsvis uppgav Norðursigling att all marknadsföring skulle ha ändrats senast 1 maj i år. Företaget hade också ett möte med Neytendastofa där de gick igenom vad som behövde ändras. Ändå genomfördes inte ändringarna. I juli fanns fortfarande påståenden om koldioxidvänliga seglingar i olika typer av marknadsföring.

Myndigheten anser att det rör sig om ett uppenbart brott mot marknadsföringslagen. Det vilseledande påståendet om klimatneutrala turer kan gynna Norðursigling när turister väljer vilket företag de ska resa med. Därför är det angeläget att marknadsföringen är korrekt.

Neytendastofa har vid flera tillfällen kontaktat Norðursigling med uppmaningar om att åtgärda bristerna. Detta har inte skett i tillräcklig utsträckning och tillräckligt snabbt. Företagets förklaringar till fördröjningen har inte ändrat myndighetens syn på brottet.

Om inte Norðursigling ändrar marknadsföringen kan nya böter bli aktuella. De böter som nu utfärdats ska betalas inom tre månader.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet och här kan du läsa mer om kampen mellan Norðursigling och Gentle Giants.