lördag 12 augusti 2017

Nu stoppar Kópavogur uthyrning av bostäder till turister

Kópavogur stoppar nu ny uthyrning av bostäder till turister. Bakom beslutet ligger bostadsbristen i kommunen - samtidigt som ett allt större antal bostäder omvandlats till övernattningsställen för turister. Kommunpolitikerna vill inte se en fortsatt utveckling där pensionat och andra övernattningar tar över bostadsområden.

En lång rad isländska kommuner har redan infört ett förbud mot nya övernattningsställen i bostadsområden. Skälet är att de anses tvinga bort bofast befolkning samtidigt som de orsakar bostadsbrist. Närboende är också ofta negativt inställda till övernattningsställen eftersom de medför ökad trafik.

Nu tar Kópavogur samma steg. Det är kommunstyrelsen som i ett beslut säger att ansökningar om uthyrning till turister i bostadsområden hädanefter kommer att få negativa utlåtanden. De negativa utlåtandena innebär i praktiken att uthyrningen inte godkänns.

Stoppet gäller områden där det enligt detaljplanen ska finnas bostäder. Kommunen vill inte att fler övernattningsställen ska etableras i bostadsområden.

Åtgärden innefattar bostäder där ägaren inte själv bor i huset. Däremot tillåts alltjämt uthyrning genom sajter som Air Bnb i upp till 90 dagar om året. Om uthyrningen överstiger 90 dagar behövs tillstånd - och det kommer kommunen alltså att säga nej till.

Här kan du läsa mer om Kópavogurs kamp mot Air Bnb.