torsdag 31 augusti 2017

Om jobbet som övervakare av Islands luftrumKatrín Gísladóttir är anställd på den isländska kustbevakningen med uppdraget att övervaka det isländska luftrummet. Det är en övervakning som sker i nära samarbete med försvarsalliansen Nato. I det här klippet berättar hon om sitt jobb.