torsdag 3 augusti 2017

Rekordtrafik på ringvägen runt Island i juli

Aldrig tidigare har trafiken på Islands ringväg varit så tät som i juli i år. Det var dagligen 108 361 fordon som passerade någon av Vegagerðins mätpunkter längs vägen. Jämfört med juli 2016 - som även det var en rekordmånad - ökade trafiken med 7,3 procent. De senaste tio åren har trafiken ökat med 30 procent. Det visar statistik från Vegagerðin.

Turismen till Island ökar inte längre lika snabbt. Samtidigt reser islänningar utomlands i allt större utsträckning - medan det under åren direkt efter finanskraschen var fler som turistade i hemlandet. Det är sannolikt förklaringen till att trafiken längs ringvägen i juli ökade med 7,3 procent.

För hela 2017 väntas en ökning med 9 procent. Hittills är ökningen 11,4 procent. Under de första sju månaderna under 2016 var ökningen 12,6 procent.

Under juli var det dagligen i snitt 108 361 fordon som passerade någon av Vegagerðins sexton mätpunkter längs ringvägen. Aldrig tidigare har så många fordon använt ringvägen.

Skillnaderna mellan de olika sträckorna är stora. Trafiken är tätast i Reykjavíkområdet. Vid Úlfarsfell var snittet 33 756 fordon om dagen och vid Geitháls 15 648 fordon. Färst fordon trafikerade Gíslastaðagerði på östra Island. Där var snittet 863 fordon.

Trafikutvecklingen var också väldigt olika. Den ökade mest i de regioner där trafikvolymerna är lägst - i Norðurland var ökningen 12 procent och i Austurland 9,8 procent. Därefter följde Reykjavíkområdet med 8,3 procent, Vesturland med 4,6 procent och Suðurland med 3,8 procent.

Mest trafik är det på fredagar. Det är också den veckodag då ökningen är som störst. Minst fordon är ute på ringvägen på tisdagar.

Sedan 2007 har trafiken på ringvägen växt med 30 procent. Då var det 82 000 fordon som dagligen passerade någon av mätpunkterna. Efter finanskraschen 2008 minskade trafiken tillfälligt.