fredag 18 augusti 2017

Säger nej till pariserhjul i Reykjavík

Ett pariserhjul skulle ha en mycket negativ inverkan på Reykjavíks stadsbild. Pariserhjulet skulle synas nästan överallt - och därmed förstöra vyn över staden. Därför säger kommunens miljö- och stadsplaneringsråd i ett beslut nej till Reykjavik Eye Projects. Företaget vände sig tidigare i år till kommunen för att få en tomt för ett pariserhjul.

Reykjavik Eye Projects vände sig i maj till kommunen med en begäran om en tomt för ett pariserhjul. Örfirisey, Laugardalur, Laugarnes och Öskjuhlíð var de platser som företaget var intresserat av. Pariserhjulet skulle få namnet Reykjavik Eye och ha London Eye som förebild.

Men miljö- och stadsplaneringsrådet i Reykjavík säger nej. Ett pariserhjul skulle ha en mycket negativ inverkan på stadsbilden. Det skulle försämra vyn över Reykjavik från nästan samtliga delar av staden. Ingen av de fyra föreslagna platserna kan heller bli aktuella utifrån stadsplanerings- och miljöskäl.

Ett nej i rådet innebär sannolikt att det även blir ett slutgiltigt nej till projektet från kommunfullmäktige.