måndag 7 augusti 2017

Sommarboende vill rädda enda utestället i Flateyri

I 26 år har Vagninn varit en samlingspunkt i Flateyri. Men nu är byggnadens skick så dåligt att en renovering är nödvändig. Ägarna - som alla har sommarhus i Flateyri - har därför startat en insamling på nätet. Förhoppningen är att alla som har goda minnen från Vagninn ska bidra med en slant. Målet är att samla 22 500 euro.

Vagninn i Flateyri i Västfjordarna öppnades 1991 i lokaler som tidigare hade använts av en grill och en videouthyrning. Under flera år har Vagninn varit det enda utestället i Flateyri. Här har - i synnerhet med tanke på ortens storlek - många av Islands största artister spelat.

Huset byggdes 1896. Nu är behovet av en renovering stort. Bland annat behöver taket läggas om. För de nya ägarna - som samtliga har sommarhus på orten - är det en stor kostnad. De tog över verksamheten i våras.

På somrarna har Vagninn öppet varje dag. Under vinterhalvåret är det öppet vissa helger.

Kundunderlaget i Flateyri har minskat avsevärt de senaste åren. Turismen har visserligen ökat kraftigt, men allt färre är bosatta på orten hela året. I dag är det 67 hus i Flateyri som ägs av personer som är folkbokförda i andra kommuner.

Utflyttningen har två huvudorsaker. Flateyri är en av fiskekvotsystemets stora förlorare. Vid flera tillfällen har fiskekvoter - och därmed också arbetstillfällen - försvunnit över en natt. Många lämnade också Flateyri efter den lavin som drabbade orten i oktober 1995. Då omkom 20 personer.

Före lavinen bodde 379 personer i Flateyri. Nu är 182 personer bosatta på orten. Sedan 1995 har alltså antalet invånare mer än halverats. Inget pekar i dag på att den negativa befolkningsutvecklingen skulle vara på väg att brytas.

I takt med att invånarna blivit färre har också samhällsservicen försvunnit från Flateyri. Vagninn har med åren därför blivit allt viktigare som samlingspunkt både för bofasta och sommargäster.

De nya ägarna försöker nu genom gräsrotsfinansiering samla in 22 500 euro. Pengarna ska gå till renoveringen av Vagninns tak. Den som bidrar med pengar får olika typer av belöningar.

Ragnheiður Ólafsdóttir, en av ägarna, säger till RÚV att Vagninns framtid har betydelse för hela samhället. Hon hoppas att alla som har minnen från Vagninn ska hjälpa till med renoveringen:
"Detta är ett ställe som har stor betydelse för människor och som har en plats i hjärtat hos väldigt många."
Arbetet med taket har redan påbörjats. Behovet är akut eftersom det har börjat läcka.

Här hittar du insamlingen till Vagninn.