måndag 28 augusti 2017

Theodóra S. Þorsteinsdóttir lämnar alltinget

Vid nyår lämnar Theodóra S. Þorsteinsdóttir sin plats i alltinget. Och hon gör det för att hon anser att det inte går att bedriva effektiv politik i parlamentet - trots att hon tillhör Ljus framtid, ett av de tre regeringspartierna. I stället koncentrerar hon sig på kommunpolitiken i Kópavogur. Hennes agerande får skarp kritik av andra alltingsledamöter.

I alltingsvalet i oktober 2016 var Theodóra S. Þorsteinsdóttir en av fyra parlamentariker från Ljus framtid som tog plats i alltinget. Hon är också partiets gruppledare i alltinget och sitter i partistyrelsen.

Theodóra S. Þorsteinsdóttir har varit en omdiskuterad ledamot. Sedan 2014 sitter hon också i kommunfullmäktige i Kópavogur. Där är hon även kommunstyrelsens ordförande. Ljus framtid styr Kópavogur i en koalition med Självständighetspartiet.

Kommunpolitiker som väljs in i alltinget brukar avsäga sig sina platser i fullmäktige. Det har inte Theodóra S. Þorsteinsdóttir gjort. Hon har fortsatt i kommunpolitiken samtidigt som hon suttit i alltinget - ett uppdrag som är på heltid.

Beslutet att inte lämna fullmäktige är omstritt. Theodóra S. Þorsteinsdóttir har inte bara kunnat plocka ut dubbla arvoden. Hennes engagemang i såväl kommunpolitik som rikspolitik har ifrågasatts. En rad möten i Kópavogur har till exempel fått flyttas så att hon ska ha kunnat vara med.

Nu har Theodóra S. Þorsteinsdóttir gjort sitt val. Vid nyår kommer hon att lämna sin plats i alltinget. Hennes ersättare blir Karólína Helga Símonardóttir. Theodóra S. Þorsteinsdóttir säger i Kópavogsblaðið att hon vill fokusera på kommunpolitiken:
"Nu har jag prövat på alltinget och jag tycker att mina krafter används bättre här på kommunnivån. ... Att arbeta med kommunfrågorna här i Kópavogur är mycket givande och framför allt roligt."
Theodóra S. Þorsteinsdóttir säger i Kópavogsblaðið att mycket tid i alltinget går till att diskutera förslag som alla vet kommer att röstas ned. Mycket av de förslag som läggs och de debatter som väcks tjänar enligt henne i första hand ledamöternas självbild:
"Jag blev faktiskt mycket förvånad över hur ineffektivt alltinget är."
Ljus framtid ingår i regeringen tillsammans med Självständighetspartiet och Renässans. Ändå anser Theodóra S. Þorsteinsdóttir att hon inte kan driva tillräckligt mycket av sin politik i alltinget. Hon stannar kvar året ut eftersom det finns frågor som hon vill avsluta.

Flera kollegor riktar skarp kritik mot Theodóra S. Þorsteinsdóttir och hennes motivering till avhoppet. Smári McCarthy, alltingsledamot för Piratpartiet, skriver på Facebook att han inte förstår varför hon inte skulle kunna ha avgörande inflytande över politiken:
"Som ledamot för regeringsmajoriteten i en regering med en persons majoritet har Theodóra oerhörd makt att driva igenom förändringar och att förbättra alltingets effektivitet. Men hon väljer i stället att beklaga sig utan att lägga någon energi på sin ställning och att ge upp. Sorgligt. När kommer det att hittas en alltingsledamot i regeringsmajoriteten som har framtidsvisioner och skinn på näsan?"
Viktor Orri Valgarðsson, en annan piratpartist, ställer sig även han frågande till beslutet. Han skriver på Facebook att han håller med om alltingets ineffektivitet - men att han förvånas över att en politiker på regeringssidan tycks känna sig lika maktlös som oppositionen:
"Är hon inte en ledamot för majoriteten i en alltingsgrupp med fyra ledamöter och två ministrar? Har Ljus framtids alltingsgrupp inget inflytande över majoritetens eller regeringens politiska arbete mer än oppositionen?"
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, tidigare alltingsledamot för Socialdemokraterna, undrar på Facebook varför Theodóra S. Þorsteinsdóttir slutar redan nu och ger sin plats till ersättaren direkt. Även Margrét Tryggvadóttir, tidigare alltingsledamot för Rörelsen, ifrågasätter varför hon väljer att stanna till årsskiftet.

Nicole Leigh Mosty är den andra av Ljus framtids ledamöter som inte sitter i regeringen. Hon säger i Morgunblaðið att hon respekterar Theodóra S. Þorsteinsdóttirs beslut. Hon ser det som ett svar på kritiken mot de dubbla uppdragen. Även Nicole Leigh Mosty anser att ledamöternas politiska inflytande är begränsat:
"Hon har gjort bra saker i Kópavogur och kan fortsätta på den vägen. ... Det saknas uppföljning av frågor och ledamöter är så långt ifrån att kunna utöva inflytande trots att det att vara ledamot måste betraktas som en maktposition."
Efterträdaren Karólína Helga Símonardóttir blir inte helt ny i alltinget. I maj i år var hon på plats i parlamentet som ersättare för Ljus framtids partiledare Óttarr Proppé.