onsdag 30 augusti 2017

Vill försvåra för utlänningar att köpa fastigheter på Island

Grannen vill inte att kinesiska investerare ska få köpa fastigheten Neðri-Dalur vid Geysir. Och Framstegspartiets ledning har samma åsikt. Både Sigurður Ingi Jóhannsson och Lilja Alfreðsdóttir efterlyser tydligare riktlinjer för utlänningars fastighetsköp. Annars riskerar viktiga naturtillgångar att hamna i utländsk ägo.

Med en prislapp på 1,2 miljarder isländska kronor är Neðri-Dalur ute till försäljning. Fastigheten är granne med Geysir i Haukadalur. Här finns utsikt bland annat över Langjökull. Arealen är 1 200 hektar varav en tredjedel är belägen på låglandet.

Kinesiska investerare är intresserade av att köpa fastigheten. De vill använda marken för att satsa på turism i form av hotell och stugor. I Neðri-Dalur finns också naturresurser i form av varm- och kallvatten samt älvar med öring och lax.

Försäljning av större fastigheter till personer eller företag som inte är hemmahörande inom EES-området prövas av justitiedepartementet. De senaste åren har utlänningar inom EES köpt en rad stora fastigheter på Island. Till skillnad från exempelvis kineser prövas deras köp inte av departementet.

En som motsätter sig en försäljning av Neðri-Dalur till kinesiska investerare är Snæbjörn Sigurðsson, bosatt på granngården Efstadalur. Han säger till Vísir att han inte vill att kommande generationer ska vara tvungna att vända sig till utlänningar för att få tillstånd att exempelvis fiska eller driva lantbruk:
"Vi måste börja försvara det att islänningar kan arbeta på sin mark. ... Om vi vill förnya boendet på fastigheter så måste vi göra något."
Han är inte ensam om att vara tveksam till affären. Hittills är det från politiskt håll Framstegspartiets ledning som har ifrågasatt en försäljning till kinesiska investerare. Både ordföranden Sigurður Ingi Jóhannsson och vice ordföranden Lilja Alfreðsdóttir efterlyser tydligare riktlinjer för utlänningars fastighetsköp på Island.

Lilja Alfreðsdóttir skriver i Fréttablaðið att regelverket behöver förtydligas. Inte minst är det justitieministerns möjlighet att tillåta fastighetsköp för personer och företag utanför EES-området som bör utredas:
"Om inget görs så uppstår ett tomrum som kapitalstarka parter utnyttjar och vi bör komma i vägen för att naturresurser förloras ur nationens ägo på grund av likgiltighet. Fakta är att Islands geografiska läge är mycket värdefullt och kommer att öka i värde i framtiden bland annat på grund av Arktis ökade betydelse. Alltinget har ett uppdrag att utföra för att tjäna Islands intressen."
Sigurður Ingi Jóhannsson skriver på Facebook att han oroas över den senaste tidens utveckling. EES-medborgare har köpt en rad stora fastigheter och därmed kommit att äga stora delar av bland annat Fljót och Vopnafjörður. Ytterligare flera stora fastigheter kan komma att få utländska ägare:
"Syftet verkar vara att komma över laxfiskerättigheter. Där kommer människor med stora summor till bönder för att ägna hela dalar, fjordar och vattenrättighetsområden - bönder som nu kämpar på grund av fåravelns tillfälliga problem."
Därför vill Sigurður Ingi Jóhannsson ändra regelverket. Han anser att alla utländska fastighetsköp - oavsett om de görs av personer eller företag inom eller utanför EES - där arealen överstiger 10 hektar bör förbjudas. Staten ska köpa fastigheter som anses viktiga eftersom där till exempel finns natursköna platser. Förvärven av fastigheter ska också syfta till att gynna en levande landsbygd och fortsatt livsmedelsproduktion.

Även Helgi Kjartansson, kommunalråd i Bláskógabyggð som är den kommun där Neðri-Dalur ligger, vill se tydligare regler. Han anser enligt Morgunblaðið att de kinesiska intresset för Neðri-Dalur påminner om när Huang Nubo för några år sedan försökte köpa Grímsstaður á Fjöllum.

Här kan du läsa mer om Neðri-Dalur.